Zen şiirleri, zen deyimleri

SonsuzUs Her şeyCategory: SosyalZen şiirleri, zen deyimleri
sonsuz Kurucu sordu 3 sene önce

Bu başlık altında zen felsefesine ait şiirler ve deyimler bulacaksınız. Zen uzak doğu felsefelerinden biridir. 

7 Cevap
sonsuz Kurucu cevapladı 3 sene önce

Nasıl yaşayacağını bilen kimse gidebilir uzaklara
Korkmadan gergedanlardan ya da kaplanlardan
Savaşta yara almaz o.
Çünkü gergedanlar boynuzlarını geçirecek,
Kaplanlar pençeleyecek,
Silahlar delip geçecek,
Bir yer bulamazlar onun içinde.
Neden böyledir bu?
Çünkü onda ölümün girebileceği bir yer yoktur.

Tao Te Ching

sonsuz Kurucu cevapladı 3 sene önce

İyilik bilmez gökyüzü
En büyük iyiliğide budur işte,
Fırtına ve yağmur
Ansızın gelir hedefsizce.

Tao Te Ching

sonsuz Kurucu cevapladı 3 sene önce

Bilenler konuşmuyor

Konuşanlar bilmiyor

Bilenler susuyor

Söz bilmeyenlere düşüyor

Tao Te Ching

sonsuz Kurucu cevapladı 3 sene önce

güzele güzel derse herkes,
çirkin de önceden saptanmış olur.
iyiye iyi derse herkes
iyi olmayan da önceden saptanmış olur.
çünkü varlık ile yokluk birbirini doğurur.
ağır ile hafif birbirini bütünler.
uzun ile kısa birbirini biçimlendirir.
yüksek ile derin birbirine dönüşür.
önce ile sonra birbirini izler.

gerçeğe ermiş kişi de öyledir:
eyleme geçmeksizin etkisini sürdürür.
konuşmadan öğretmeği uygular.
bütün varlıklar ortaya çıkar,
onların hiçbirinden
kendini uzak tutmaz.
üretir, ama kendinin kılmaz.
etkilidir, ama herşeyi elinden çıkarır.
iş yapılıp bittiğinde,
artık onun üzerinde durmaz.
hiç yalnız kalmaması da
hiçbir şeyin üzerinde durmadığı içindir.

sonsuz Kurucu cevapladı 3 sene önce

ayak parmakları üzerinde dikilen,
yere sağlam basamaz.
bacakları açık ayakta duran,
ileriye gidemez.
parlaklık dileyen,
aydınlanamaz.
önemli kişi olmak isteyen,
göz kamaştıramaz.
kendini öven,
işini yapıp bitiremez.
üstünlük taslayan
yücelemez.

sonsuz Kurucu cevapladı 3 sene önce

en yüce iyilik su gibidir.
suyun iyiliği,
bütün varlıklara yararlı olmasındadır.
su, küçümsediğimiz yerlerde yaşar;
bu yüzden de tao’ya benzer.
konutta iyilik, kendini konumda gösterir.
düşünmede iyilik, kendini derinlikte gösterir.
vermede iyilik, kendini sevgide gösterir.
konuşmada iyilik, kendini doğrulukta gösterir.
yönetmede iyilik, kendini düzende gösterir.
çalışmada iyilik, kendini yetenekte gösterir.
devinimde iyilik, kendini uygun hızda gösterir.
kendini öne sürmeyen,
kusursuzluğunu sürdürür.

sonsuz Kurucu cevapladı 3 sene önce

durgun olan, kolayca kavranabilir.
daha ortaya çıkmamış olan,
kolayca düşünülebilir.
gevrekliğini daha yitirmemiş olan,
kolayca kırılabilir.
küçüklüğünü daha yitirmemiş olan,
kolayca ortalığa saçılabilir.
daha ortada olmayan üstüne
çalışman gerekir.
karışıklığa daha düşmemiş olanı
düzene koymalı insan.
gövdesi bir kulaç kalınlıkta bir ağaç,
kıl gibi ince bir yapraktan gelişir.
dokuz katlı bir kulenin yapımı,
küçük bir toprak yığını ile başlar.
ayakların ucundan başlar,
bin millik bir yolculuk.
eyleme geçen yıkar.
sıkı tutan yitirir.

Cevapla