Yarı ömür nedir?

SonsuzUs Her şeyCategory: BilimYarı ömür nedir?
sonsuz Kurucu sordu 3 yıl önce

Bir radyoaktif maddedeki atom çekirdeklerinin yarısının bozunması için geçmesi gereken süre. Bir yarı ömrün ardından atomların yarısı, iki yarı ömrün ardından atomların dörtte biri, üç yarı ömrün ardından atomların sekizde biri kalır ve bu şekilde devam eder. Yarı ömür süreleri bir saliseden milyarlarca yıla dek uzayabilir.

Cevapla