Temel kuvvetler nedir?

SonsuzUs Her şeyCategory: BilimTemel kuvvetler nedir?
sonsuz Kurucu sordu 2 sene önce

Tüm olguların altında yattığına inanılan dört temel kuvvet. Bunlar, kütleçekim kuvveti, elektromanyetik kuvvet, yeğin kuvvet ve zayıf kuvvettir. Fizikçiler, aslında bu dört kuvvetin tek bir süperkuvvetin farklı yüzleri olduğunu düşünmektedir. Yapılan deneyler de, elektromanyetik kuvvet ve zayıf nükleer kuvvetin madalyonun iki yüzü olduğunu ortaya koymuştur.

Cevapla