Tablodaki sayılar soruları

SonsuzUs Her şeyCategory: SoruTablodaki sayılar soruları
sonsuz Kurucu sordu 7 ay önce

Üstteki şekilde 9 tane birim kareden oluşmuş 33 tablo verilmiştir. Aynı yatay sırada bulunan herhangi 3 birim kareye bir satır, aynı düşey doğrultuda bulunan 3 birim kareye bir sütun oluşturur. Tablonun her birim karesine birer tam sayı yazılarak sayı tabloları oluşturuluyor. Aynı satırda bulunan birim karelere yazılmış sayılar toplanarak satır toplamları, aynı sütunda bulunan birim karelere yazılan sayılar toplanarak sütun toplamları bulunuyor.

Soru 1: Atacan’ın oluşturduğu bir sayı tablosunda, 2. satır toplamı 1. satır toplamından 1 fazla; 3. satır toplamı 2. satır toplamından 1 fazladır. Ayrıca 2. sütun toplamı 1. sütun toplamının 4 katı; 3. sütun toplamı 2. sütun toplamının 4 katıdır. Böyle bir tabloda, 2. satır toplamı, aşağıdakilerden hangisine her zaman bölünür?

Soru 2: Murat’ın oluşturduğu bir sayı tablosunda, 2. sütun toplamı 1. sütun toplamından 1 fazla; 3. sütun toplamı 2. sütun toplamından 1 fazladır. Ayrıca 2. satır toplamı 1. satır toplamının 4 katı; 3. satır toplamı 2. satır toplamının 4 katıdır. Böyle bir tablo için;
 En küçük sütun toplamı 20 ise en büyük satır toplamı 48 dir.
 En küçük satır toplamıyla en küçük sütun toplamının ikisi de tek sayı olabilir.
 En küçük satır toplamıyla en büyük sütun toplamının ikisi de çift sayı olabilir.
 En küçük sütun toplamı negatifse en küçük satır toplamı da negatiftir.
şartlarından kaç tanesi kesinlikle doğrudur?

Soru 3: Murat’ın oluşturduğu, yukarıda verilen sayı tablosunda 2. sütunun ilk iki satırında ve 2. satırın ilk sütununda aynı sayı bulunsun. Son satırın ilk iki sütununda sırasıyla 8 ve 5 ; 2. satırın son sütununda 2 bulunuyorsa en büyük sütun toplamına sahip olan sütundaki sayıların çarpımı kaçtır?

Soru 4: Ahmet 33 yerine, benzer şekilde yine birim karelerden oluşan 55 tablo kullanıyor. İlk 25 pozitif tam sayının her birini tam olarak bir kez kullanarak sayı tablosunu oluşturan Ahmet daha sonra tablo düzleminden geçen 4 doğru çiziyor. Bu doğruların geçtiği hücrelerdeki sayıların toplamı en fazla kaç olabilir?

Cevapla