Sürüklenme (frame dragging) nedir?

SonsuzUs Her şeyCategory: BilimSürüklenme (frame dragging) nedir?
sonsuz Kurucu sordu 2 sene önce

(Frame Dragging) Dönmekte olan kütleli bir cisim tarafından uzay-zamanın sürüklenmesi. Etki, her ne kadar potansiyel anlamda ölçülebilir olsa da, dünyanın çevresinde oldukça düşükken, hızla dönmekte olan bir kara deliğin yakınlarında korkutucu boyutlardadır. Bu türden bir kara delik, bir uzay-zaman girdabının tam merkezinde bulunmaktadır.

Cevapla