Sayısal Zeka Nedir?

SonsuzUs Her şeyCategory: YaşamSayısal Zeka Nedir?
sonsuz Kurucu sordu 7 ay önce

Sayısal Zeka: Sorunları ya da sorun olması muhtemel şeyleri mantıksal açıdan detaylı ve hızlı bir şekilde analiz edip, çözüm üretme, bilimsel araştırmalar yapmaya yatkınlık ve sayısal/matematiksel işlemleri kolayca çözebilme yeteneğidir. Howard Gardner tarafından öne sürülen 8 çoklu zeka türünden biridir.

Sayısal zeka düzeyi yüksek olan insanlar, mantıklarını ve neden-sonuç ilişkisini dikkate alarak, edindikleri verileri analiz ederler. Çoğunlukla öznel verilerle çalışmazlar. Onları çeken net gerçekler ve verilerdir. İspat edilebilecek şekilde sonuca varma ve gözlemleme yeteneği de sayısal zekaya sahip olan bireylerde önemli bir özelliktir. Kimi zaman akılları karışık gibi bir izlenim verseler de zihinleri arka planda bir bilgisayar kıvraklığında çalışır.

Cevapla