Robot iletişimi sorusu

SonsuzUs Her şeyCategory: SoruRobot iletişimi sorusu
sonsuz Kurucu sordu 9 ay önce

Üç boyutlu bir arazide 100 tane robot bulunmaktadır. İki robotun birbirleriyle doğrudan konuşabilmeleri için aralarındaki mesafenin en fazla 500 metre olması gerekmektedir. Birbirleriyle doğrudan konuşamayan robotlar başka robotlar vasıtasıyla birbirleriyle iletişim kurabilirler. Örneğin; A ve B robotları doğrudan konuşabiliyorlarsa, B ve C robotları doğrudan konuşabiliyorlarsa ve C ve D robotları doğrudan konuşabiliyorlarsa, A ve D robotları B ve C robotları vasıtasıyla birbirleriyle iletişim kurabiliyorlar demektir. Arazideki her robot en az k farklı robotla doğrudan konuşabiliyor olsun. Bütün robotların birbirleriyle iletişim kurmalarını garanti eden en küçük k tamsayısı kaçtır?

Cevapla