Ortadoğu ve uzakdoğu dinleri arasındaki farklar nedir?

SonsuzUs Her şeyCategory: SosyalOrtadoğu ve uzakdoğu dinleri arasındaki farklar nedir?
karga Kurucu sordu 8 ay önce

Hinduizm, Budizm, Taoizm arasındaki doktrin farklılıkları Hristiyanlık, Müslümanlık, Yahudilik arasındaki doktrin farkları kadar önemli değildir. Uzakdoğu dinleri için hiç bir zaman savaş yapılmamıştır. Çünkü gerçekle ilgili sözsel açıklamalar hiç bir zaman gerçeğin kendisi sayılmaz.
 
Tüm uzakdoğu dinlerinde büyük değer verilen ortak şey “Sen Busun” doktrinidir; düşündüğün her şeyin sen olduğunu, anladığını düşündüğün her şeyin bir bütün olduğunu savunur. Bu bölünmemişliği tümüyle anlamak, aydınlanmak demektir.
 
Mantık, özne ile nesne arasında bir ayrım olduğunu varsayar; bu nedenle mantık asıl bilgelik değildir. Özne ile nesne arasında ayrım olduğu yanılsamasını ortadan kaldırmanın en iyi yolu, fiziksel etkinliği, zihinsel etkinliği ve duygusal etkinliği durdurmaktır.

Cevapla