Mutlak sıfır noktası nedir?

SonsuzUs Her şeyCategory: BilimMutlak sıfır noktası nedir?
sonsuz Kurucu sordu 2 sene önce

Ulaşılabilir en düşük ısı düzeyi. Cisim soğutuldukça, atomlarının hareketleri de giderek azalarak küçük titreşimlere döner. -273,15 derecelik mutlak sıfır noktasında ise at0mların hareketleri tamamen durur. Fakat Heisenberg belirsizlik ilkesinin mutlak sıfır noktasında bile titreşim yarattığının anlaşılmasıyla, bunun da tam anlamıyla doğru olmadığı ortaya çıkmıştır.

Cevapla