medyum falcı,büyü bozma,rukye ayetleri,nazardan korunma,cinler ile ilgilenler?

SonsuzUs Her şeyCategory: Yaşammedyum falcı,büyü bozma,rukye ayetleri,nazardan korunma,cinler ile ilgilenler?
emre sordu 8 ay önce

TCK 158/1-A maddesine göre ‘Dini İstismar Sebebiyle Dolandırıcılık Suçu’ medyum ve falcılar ile ilgili olup, davacı olunduğunda en az üç yıl hapis cezası verilmektedir.web sitesi,sosyal medya hesabı,youtube hesabı,banka hesap hareketi,whatsapp yazışmaları…
-Cep telefonumuzdan kuran’dan bazı sureleri kulaklıkları takıp en yüksek seste dinlememiz gerekir.

2 Cevap
En iyi cevap
emre cevapladı 8 ay önce

TCK 158/1-A maddesine göre ‘Dini İstismar Sebebiyle Dolandırıcılık Suçu’ medyum ve falcılar ile ilgili olup, davacı olunduğunda en az üç yıl hapis cezası verilmektedir.web sitesi,sosyal medya hesabı,youtube hesabı,banka hesap hareketi,whatsapp yazışmaları…
-Cep telefonumuzdan kuran’dan bazı sureleri kulaklıkları takıp en yüksek seste dinlememiz gerekir.rukye ayetlerini dinleyerek rukye tedavisi olmuş olur.
-Bir miktar ayçiçek yada zeytinyağı üzerine kuran’dan bazı sureleri birkaç defa okuyup üzerine üfledikten sonra yağı elimizle kalbimize ve göğsümüze sürmemiz gerekir.
-Kuran’dan bazı sureleri birkaç defa okuyup kalbimize ve karnımıza güçlü bir şekilde üflememiz gerekir.tekrardan sureleri okuyup elimizin içine üfleyip elimizi vücudumuzun her yerine bastırarak sürmemiz gerekir.
-Bardağa su ve bir miktar sirke koyduktan sonra ihlas,felak,nas,kevser,fatiha gibi sureleri okuyup üzerine üfledikten sonra sirkeli suyu içmemiz gerekir.bu işlemi abdest aldıktan sonra yapmamız daha iyi olacaktır.

-Zariyat Suresi 56.ayet:”Ben, insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.”
-Hicr Suresi 27.ayet:”Cinleri, insan gözeneklerinden geçebilen ateşten yarattık.”
-Hicr Suresi 26.ayet:”İnsanları, şekil verilmiş olan topraktan yarattık.”
-Felak Suresi: ”Düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden Allaha sığınırım.”
-Muhammed Suresi 33.ayet: ”Ey inananlar, Allah’a ve Peygamber’e iman edin ki yaptıklarınızı boşa çıkarmayın.”
-Araf Suresi 179.ayet:”Andolsun birçok cin ve insanı cehennem için yarattık.onların gözleri,kulağı ve kalbi olmasına rağmen kavramaz.işte onlar hayvan gibidir.hatta daha da aşağıdadır.”
-Bakara Suresi 62.ayet:”Şüphesiz, iman edenler; yahudilerden, hıristiyanlardan ve Sâbiîler’den de Allaha ve âhiret gününe inanıp sâlih amel işleyenler için rableri katında mükâfatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku yoktur; onlar üzüntü de çekmeyecekler.
*Emniyet müdürlüklerinde istihbarat şubesi vardır.kişilerin cep telefonu sinyali dahil olmak üzere tüm geçmiş verilerini tespit edebilmektedir.Savcılık Btk dan cep telefonu Hts kaydını bilirkişi raporu olarak isteyebilmektedir.
Cinler, genellikle tek başına kalan ve bünyesi uygun olan, vücudunda açık menfez bulunan insanları korkuturlar. İnsanlara ürperti, vesvese, heyecan, asabiyet, telaş gibi hisler verirler. Asr-ı saadette cinler maddi olarak da saldırı yapabiliyordu. Hz. Ali (r.a.) Celcelutiye’de kendine hüddam olan ifritler vasıtasıyla, namaz kılarken kafir cinlerin veya düşmanlarının taarruzundan korunuyordu. Veya Hz. Peygamber (asm), beyt-ül mal’dan hırsızlık yapan bir cini direğe bağlıyordu. Günümüzde böyle maddi görüntü ile karşımıza çıkmıyorlar.
Asr-ı saadette meydana gelen hadiseleri ve rivayetleri iyi anlamalı, iyi tabir etmeliyiz. Yoksa bir çok konuda yanılabilir, hatalı bilgilere sahip oluruz. Olayın meydana gelişi ile şahıslar arasında iyi bir irtibat kurmalıyız. Hadiselerin hikmetini ve mahiyetini iyi kavramalıyız. Hangi söz, nerede, hangi olay neticesinde söylenmiş, bunu idrak etmeliyiz.
Cinler, insanları korkutmayı, vesvese ve şüpheye düşürmeyi, aciz ve çaresiz bırakmayı severler, kendilerine yalvarılmasından hoşlanırlar. Halef, selef meselesi bu konuda tesirli bir sebeptir. Yani, insan yaratılmadan evvel yeryüzünde cinlerin hakimiyeti vardı. Mantık, muhakeme, iz’andan uzak cin toplulukları yeryüzünü fesat ve savaşa boğdular. Sonra üzerlerine halife olarak insan geldi. Kafir cinler insanlara rahatsızlık verirken bu zarar insanın bünyesine, yapısına göre değişir. Yoksa cinler, her insana gidip zarar veremez.
Cin, insana tasallut edince, onu korku, ürperti hisleriyle sefahat ve kötü alışkanlıklara sevk eder. Yani, sıkıntı ve korku, endişe ve ürperti ile insan ibadeti terk eder; içkiye, kötü alışkanlıklara, intihar etme duygusuna müptela olur.
Böyle bir cin tasallutuna maruz kalan kişiler, eğer iyi niyetli, ihlaslı ve metafizik aleme kabiliyeti olan kişilere rast gelirse, Allah’ın (c.c.) izniyle şifa bulabilir. Sadece dindar olmak yeterli değildir; bazı medyumluk kabiliyetlerinin de olması gerekir. Bu olayların hepsi ilmidir. Ayrıca tılsımat-ı Kuraniye, ehil kimseler vasıtasıyla cinlerin tasallutuna uğramış insanlara yardımcı olabilir.
– Cinin zararsız hâle getirilmesi mümkün müdür?
Evet, mümkündür. Zira cinin başka yere kaçmaması, medyumluk kabiliyeti olan kişinin gözlerinin hüneriyle sağlanır. Ancak buradaki maddi gözümüz değildir.
Çünkü biz cinleri, beş duyu organımızdan biri olan göz ile göremeyiz. Manyetik akım, el, göz ve nefesten farklı farklı frekansta çıkar. Gözden çıkan bir şua, cini olduğu yerde sabitler, kımıldayamaz hâle getirir; cini bulunduğu yere âdeta mıhlar. Belki cin çeşitli kılıklara girebilir, korku ve ürperti veren görüntü gösterebilir, ama insanın bu konudaki üstünlüğü tartışılmaz. İnsanlar arasında meşhur “göz hapsi” deyimi tam bu hadise için geçerlidir.
Nazar devam ederken cin bir yere kaçamaz. Bu arada okunacak olan tılsımat-ı Kur’aniye dediğimiz ayet ve dualarla, cinin üzerine gönderilen manyetik nefes onu nötr hale getirir, yani öldürür. Ama gönderilen akıma göre bu yaralanma ve çeşitli zarar verme şeklinde de olabilir.
 

xenix cevapladı 8 ay önce

İlginç konu olmuş. Cinleri severim.

Cevapla