Kütle çekim kuvveti nedir?

SonsuzUs Her şeyCategory: BilimKütle çekim kuvveti nedir?
sonsuz Kurucu sordu 2 sene önce

Doğadaki dört temel kuvvetten en zayıf olanı. İlk kez Newton tarafından kuramsallaştırılan kütleçekimi, daha kesin bir şekilde Einstein’ın kütleçekim teorisi olan genel görelilik teorisiyle tanımlanmıştır. Ancak genel görelilik de, bir kara deliğin kalbindeki ve evrenin doğumundaki tekillik konularında yetersiz kaldığından, fizikçiler kütleçekiminin daha iyi bir tanımına yönelik arayışlarını sürdürınektedir. Kuantum kütleçekimi olarak adlandırılan teorinin, kütleçekimini graviton denilen parçacıkların değişimi üzerinden açıklaması düşünülmektedir.

Cevapla