Karanlık madde nedir?

SonsuzUs Her şeyCategory: BilimKaranlık madde nedir?
karga Kurucu sordu 3 yıl önce

Karanlık madde ifadesini bir çok kez duymuşsunuzdur. Bu başlığın altında karanlık maddenin olduğunu, nasıl olduğunu anlatmaya çalışalım.

2 Cevap
En iyi cevap
karga Kurucu cevapladı 3 yıl önce

Karanlık madde, Astrofizikte, elektromanyetik dalgalarla (radyo dalgaları, gözle görülebilen ışık, x-ışınları, vb.) etkileşime girmeyen, varlığı yalnız diğer maddeler üzerindeki kütle çekimsel etkisi ile belirlenebilen maddelere denir. Karanlık maddelerin varlığını belirlemek için gök adaların döngüsel hızlarından, gök adaların diğer gök adalar içerisindeki yörüngesel hızlarından, geri planda yer alan maddelere uyguladığı kütle çekimsel mercekleme özelliğinden ve gök adaların içerisindeki sıcak gazların sıcaklık dağılımından yararlanılır. İncelemeler, gök adalarda, gök ada gruplarında ve Evren’de, görülebilen maddelerden çok daha fazla karanlık madde olduğunu göstermektedir. Karanlık maddelerin bileşenleri tamamen bilinmemekle birlikte, WIMP’ler, aksiyonlar, sıradan ve ağır nötrinolar, gezegenler ve sönmüş yıldızlara birlikte verilen isim MACHO’lar ile ışıma yapmayan gaz bulutlarından oluşur.
Evrendeki kütleçekimsel enerjinin incelenmesi sonucu, varsayılan toplam enerji yoğunluğunun sadece %4’ünün doğrudan gözlemlenebilir maddelerden oluştuğu gözlemlenmiştir. Yine bu toplamın %22’sinin karanlık maddeden oluştuğu hesaplanmaktadır. Kalan %74’ünün ise evrene dengeli bir şekilde yayılmış olan karanlık enerjiden oluştuğu kabul edilir.

sonsuz Kurucu cevapladı 3 yıl önce

Evrende bulunan, dışarı ışık vermeyen madde. Astronomların kara maddenin varlığını kabul etmelerinin nedeni, görünmeyen şeylerin kütleçekiminin, görünebilir durumdaki yıldız ve galaksilerin uzaydaki rotalarını eğiyor olmasıdır. Evrende, ışık yayan normal maddelerin 6-7 katı kadar kara madde bulunuyor. Kara maddenin ne olduğu ise astronominin en önde gelen sorularından birisi.

Cevapla