İndirgenemez karmaşıklık nedir?

SonsuzUs Her şeyCategory: Bilimİndirgenemez karmaşıklık nedir?
karga Kurucu sordu 7 ay önce

Akıllı tasarımcıların ağızlarından düşmeyen “İndirgenemez Karmaşıklık” (İndirgenemez Komplekslilik) nedir gelin beraber inceleyelim. Her şeyden önce kabaca tanımı:
 

İndirgenemez karmaşıklık (İng: Irreducible complexity), içindeki parçaların herhangi birinin kaldırılması durumunda işlevini yitiren sistemleri tanımlamakta kullanılan bir terim. Akıllı tasarım iddiaların temel taşlarından biridir. Organizmalardaki bazı sistemlerin, daha küçük işlevsel birimlere ayrılamayacağını, bu nedenle evrilmiş olamayacaklarını iddia eder.

 
Biyokimya Prof. Michael J. Behe indirgenemez karmaşıklığı bir makalesinde şöyle tanımlamıştır:

 
İndirgenemez karmaşıklıkla söylemek istediğim birçok etkileşimli parçadan oluşan, temel bir görevi yerine getiren yâda katkıda bulunan tek bir sistemdir. Bu tür bir sistem, tedricen, küçük, başarılı öncü değişikliklerle üretilemez. “Çünkü doğal seçilim işleyen bir görevi seçmeye dayanır. Bir indirgenemez karmaşık sistemin, eğer böyle bir şey varsa, doğal seçilim için tam bir bütün olarak çalışır halde aniden oluşması gereklidir

 
Her ne kadar tanımlar böyle olsa da bilim insanları indirgenemez karmaşıklığı çöp bilim olarak kabul eder. İndirgenemez karmaşıklık argümanı bilimsel değildir ayrıca bu konu hakkında her hangi bir hakemli bilim dergisinde bir makale bulunmamaktadır.
 
Bu argümanı öne sürenlerin örneklerinden birisi “göz” dür mesela. Göz’ün işlevini gerçekleştirebilmesi için her dokusuna ihtiyaç duyduğunu iddia eder. Oysa durum hiç de öyle değildir. Göz’ün ana işlevi ışığa karşı duyarlı bir organizma olmasıdır. Yapılan araştırmalarda tek hücreli terliksi hayvanların bile ışığa duyarlı organelleri (bakın hücre bile değil) bulunduğu için indirgenemezlik karmaşıklık argümanı çoktan raflara kaldırılmıştır.
 
Hele bir de bu argümanı “Basite indirgenemezlik karmaşıklık” olarak kullananlar var ki evlere şenlik. Bunlar akıllı tasarımcıların bile ne demek istediğini anlamamış bir şekilde “gözü basite indirgeyemezsin” şeklinde slogan atma halindeler.

Cevapla