İkili arama ağacı sorusu

SonsuzUs Her şeyCategory: Soruİkili arama ağacı sorusu
sonsuz Kurucu sordu 7 ay önce

Yukarıdaki ikili arama ağaçlarına göre sol veya sağ gerilimi (n) olan bir düğümden başlayan bir işlem, herhangi bir düğümün sol veya sağ gerilimi (n-1) ya da (n-2) olan başka bir ağacın düğümüne gidiyor. Sonra o ağaçtan da aynı kurala göre başka bir ağacın düğümüne gidiyor. 3 sayısına ulaşıldığı zaman işlem bitmiş oluyor.

Örneğin:
Örnek (IV) için 5 düğümünün sol gerilimi n=7’dir. Bu düğümden, sol gerilimi 6 olan örnek (II) deki 4 düğümüne veya sağ gerilimi 6 olan Örnek (III) teki 2 düğümüne gidilebilir. Bu şekilde işlem 6’dan 5’e veya 6’dan 4’e şeklinde devam edebilir. (Bir ikili arama ağacına birden fazla uğranabilir. Fakat art arda uğranamaz.)

Sol veya sağ gerilimi 8 olan bir ağaç üzerindeki düğümden başlayan bir işlem kaç farklı yolla oluşturulabilir?

Bir işlemdeki gerilimler sırasıyla 10-8-7-5-3 ise, bu işlem aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 

Cevapla