Evrim teorisi nasıl kanun olur?

SonsuzUs Her şeyCategory: BilimEvrim teorisi nasıl kanun olur?
sonsuz Kurucu sordu 2 sene önce

Evrim teorisinin nasıl kanun olacağını veya kanun olup olamayacağını bu başlık altında tartışalım. Çoğu kişi için teori nedir, kanun nedir, hipotez nedir gibi kavramları bilmedikleri için veya günlük yaşamla karıştırdıkları için oldukça önemli bir konu haline geliyor.

2 Cevap
En iyi cevap
sonsuz Kurucu cevapladı 2 sene önce

Bilimsel teori kavramı açıklanırken sıklıkla hipotez kavramı ile karşılaştırılır. Hipotez, bilimin ilgi alanındaki bir konunun anlaşılması için -başlangıç olarak- sınırlı sayıdaki kanıta, geçmiş bilgilere veya gözlemlere dayanarak ileri sürülen, test edilebilir bir tahmin veya açıklamadır. Bir hipotez deneyler veya daha fazla gözlem yaparak desteklenebilir veya çürütülebilir.
Teori doğal Dünya ile ilgili belirli bir alanda sağlam temellere oturtulmuş prensipler ve açıklamalar bütünüdür. Teori bünyesinde farklı konularda defalarca ‘test edilmiş’, desteklenmiş ve ‘geniş şekilde kabul görmüş’ hipotezleri barındırır. Bunun dışında olguları ve bilimsel yasaları barındırır.
Teori açıklanırken olgu ve yasa kavramlarına da değinilmelidir. Bilimde olgu; gözlem, hesaplama ve(ya) deneylerle defalarca doğrulanmış ve bilinen tüm pratik amaçlar için doğruluğu kabul edilmiş bir bilgidir.
Bilimsel yasalar ise doğal Dünya’daki herhangi bir durumun belirli şartlar altında nasıl gerçekleşeceğini açıklarlar.
Bilimsel bir teori; hipotezlerin, olguların ve yasaların anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde birleştirilmesinden meydana gelir.

karga Kurucu cevapladı 2 sene önce

Bazı insanlar sanıyor ki bunlar anayasa gibi oylanıp kanun oluyor. Halbuse yok öyle bir şey. Teori her zaman kanunun üstündedir. Kanun denilen şey basit bir genellemeden ibarettir bilimde.

Cevapla