Evrende mutlak rastlantı var mıdır?

SonsuzUs Her şeyCategory: BilimEvrende mutlak rastlantı var mıdır?
karga Kurucu sordu 7 ay önce

Bu konuda insanlar ikiye ayrılır. En azından biraz fizik bilenler veya kuantum fiziği ile ilgilenenler mutlak rastlantı olduğunu bilir.
 
Ama sözde kuantumcular, dini inancı olanlar, kaderci olanlar, mutlak düzene inananlar, nedenselciler, deterministler mutlak rastlantıya inanmaz.
 
Siz hangi gruptasınız? Bu konuda görüşünüz nedir?

Cevapla