Ahlakın kaynağı nedir?

SonsuzUs Her şeyCategory: SosyalAhlakın kaynağı nedir?
karga Kurucu sordu 2 ay önce
  • Din
  • Vicdan
  • Toplum
  • Menfaat
  • Doğa
  • Otorite
  • Diğer (Belirtiniz)

Sizce ahlakın kaynağı nedir? Ahlak nasıl oluşur? Evrensel mi bölgesel mi veya çevreye bağlı olduğunu kabul ediyorsanız yukarıdaki maddelerden hangilerinin daha çok etkisi olduğunu düşünürsünüz?

 

Cevapla