Retorik

retorikRetorik için, kısaca güzel söz söyleme sanatı veya dili, ikna etmek için kullanma sanatı diyebiliriz.Retorik, bir konu üstünde bireylerin farklılığı tartışmalarıdır. Retorik aracılığıyla, benzerlik, farklılık, kendimizin veya başkasının benzerliği, bunları donduran toplum, bunları yasallaştıran ve kimi zaman sarsan siyaset, bunların içlerinde dalgalandığı psikoloji ve ahlak tartışılır.

Yani bizim burada bolca yaptığımız bir şeydir retorik. Temelinde ikna etme olan retoriği yaygınlaştıran ve kendilerinden bolca söz ettirenler gezgin sofistlerdir. Sofistlerden ünlü Protagoras “insan her şeyin ölçüsüdür” diyerek göreceliğe temel atanlardandır.

Platon’a göre; sofist (sözle inandırma yeteneği ve sanatına sahip olan kişi) filozofun antitezidir. Retorik doğru düşüncenin zıddı ve dinleyicilerin yönlendirilmesidir. Akıl retoriğe yabancıdır. Çünkü akıl açık seçik olmak ister ve dolayısıyla sadece felsefeyle ilişkilidir. Aristoya göre ise retorik bilimin tersidir.

Peki sizin kişisel duruşunuz ne yöndedir retorik konusunda. Doğruluğuna ikna olduğumuz öznel ve göreceli bir gerçeklik mi? Yoksa bizden ve ikna olmamızdan bağımsız, nesnel ve mutlak bir gerçeklik mi?

2 yorum :

  1. […] bir şey olduğu sanıldı, oysa bu, gerçekte, eski Yunanlıların çok iyi bildiği, mantık ve retorik arasındaki eski ayrımın bir kez daha elden geçirilmesinden başka bir şey değildi. Modern […]

  2. Hamdi Baydemir dedi ki:

    Önüne uzatılan olta kancasındaki her türlü yeme balıklama dalan ‘torikler’ olduğu müddetçe, retorikten nemalanan daha nice sofisti omuzlarımızda taşımaya devam edeceğiz…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Abonelik için e-posta yazmalısınız. Yorumda html etiketleri kullanabilirsiniz.

Gönderen: sonsuz -->

Kategori: Felsefe - Etiketler: , ,