Normallik ve Anormallik

Öznel: Kendimizi, kendi davranış ve değerlerimizi normallik ölçütü olarak kabul eden en ilkel fikir, belki de budur. Yani, bizim gibiler normal, bizden farklı olanlarsa anormaldir.

Normatif: Bu ise, kişinin nasıl düşünüp davranacağına dair arzu edilen, ideal bir durum fikridir. Bu mükemmel dünya görüşü genellikle din ve siyaset alanındaki düşünürler tarafından dile getirilir. Normallik mükemmeliktir: Normallikten ne kadar uzaklaşılırsa o kadar anormallik var demektir.

Klinik: Sosyal bilimciler ve tıbbi klinisyenler kişinin işlev görme halini etkililik, örgütlenme ve uyumluluk açısından değerlendirmeye çalışırlar. Anormallik genellikle uyum zayıflığı, acı ya da tuhaf davranışlarla ilişkilendirilir.

Kültürel: Kültür giyimden tavırlara, dilden aşka kadar her şeydeki eğilimleri belirler. Kültür bize, davranışların nasıl olması gerektiğini söyler ya da onları mahkum eder. Bazı şeyler tabudur. Bu durumda da kişi kültürel normlardan ne kadar uzaklaşırsa o kadar anormal sayılır.

İstatistiksel: Kalabalık yığınların olduğu çan eğri bölümleri normal, belli bir alanın dışında kalanlar anormal kabul edilir.

Kavram Sorunları

Anormallik tanımlarının tümünün sorunlu olduğu aşikardır. Öncelikle sağlıksız bir toplumda yaşayan sağlıklı bir insan anormal olarak nitelenir. Toplumların kendi dar (sağlıksız, uyumsuz) inanç ve davranış standartlarına boyun eğmeyenlere fazlasıyla tahammülsüz davrandıklarına dair çok sayıda örnek vardır. İkinci olarak uzman gözlemciler normale karşı anormalin ne olduğunun sınıflandırması konusunda elbette birleşememektedir.

3 yorum “Normallik ve Anormallik”

 1. A-Normal
  B-Normal
  C-Normal
  Enormal
  zNormal

  normalin bile içinde olmadığı bir normal olmama çeşidi ve biçemine ihtiyacımız var;

  norm tuvaletlerin ismi olmalı! norm’a hoşgeldiniz!
  sahi hala kelimeleri değiştirmiyoruz değil mi? en sıkıcı bi toplum..
  ben olsa öyle yapardım. Bütün tuvaletlerin kapısına norm adı asardım ve tuvalet adını norma adıyla değiştirirdim…Önce koltuk düşündüm ama? bu iyi

  nasıl yaşayabiliyorsunuz?
  hala

  norm dendiğinde kesinlikle kırılıp bükülmesi ve oldukça esnetilmesi gereken bi şey çağrışıyor;
  legoların adı norm olabilir, oyun hamurunun adı norm olabilir…
  normal denince büzüşmüş bi şey düşünülmeli-şekli her an değişmeli!

  -sanal-

Bir yanıt yazın