“Noetik Bilim” nedir?

Sözlük Anlamı Olarak Noetik Bilim

Eski Yunanca’da “algılamak”, ‘anlamak” ya da “kavramak” anlamına gelen noetikos’tan (nottos) türetilmiş sözcük. İlkçağ Yunan felsefesinde, duyular ya da deneyle değil de yalnızca akıl yoluyla kavranılan bilgi türü için kullanılan genel bir terimdir. Duyumdan ve deneyimden bağımsız salt düşüncenin ürünü olan kavramların genel bir ifadesi için de kullanılır.

Felsefe Sözlüğü- A.Baki Güçlü; Erkan Uzun; Serkan Uzun; Ü.Hüsrev Yoksal-Bilim ve Sanat Yayınları

Bir Bilim Olarak Noetik Bilim

İnsanoğlu doğanın kendisini farklı yollarla kavramaktadır. Dünyada genel anlamda Fiziksel Faaliyetler (dış) ile ilgili bilimler ve Zihinsel Faaliyetler (iç) ile ilgili bilimler vardır.

Noetik Bilim’in çalışma alanı içsel faaliyetlerin dış dünyayı hangi koşullar altında nasıl etkilediği ve hangi nitelikleri içerdiğiyle ilgilidir.

Yapılan araştırmaların sonucu hazırlanan deneyler sıkı bilimsel protokollere tabi tutularak sonuçlandırılır.

Noetik Bilim’in Çalışma Alanları

Noetik Bilim araştırmalarını ve çalışmalarını genel olarak şu başlıklar altında toplayabiliriz.

• İnsan Bilincinin Potansiyeli
• İnsan Vücudunun Potansiyeli
• Zihnin Bedensel İyileşmeye Etkisi
• Zihin: Bilinç ve Bilinçaltı
• Sezgi ve Sezgisel Bilinç
• Duygular
• Ruh

Araştırma Yapan Meslek Grupları

Noetik Bilim alanındaki çalışmalar farklı meslek dallarından uzman insanların bir araya gelmesiyle yürütülmektedir. Bu çalışmaları yürüten kişiler dünyanın en saygın üniversitelerinde ve araştırma kuruluşlarında görev alırken, kişisel saygınlıklarını bir kenara bırakarak ruhun ve Yaratıcı’nın varlığını kanıtlayan bilim tutkusunun peşine düşmüşlerdir. Bu alanda,

• Kuantum Fizikçileri
• Parçacık Fizikçileri
• Psikiyatristler
• Bilinç ve Ruh Araştırmacıları
• Ruhsallık ve Parapsikoloji Alanında Çok Satan Yazarlar
• Terapistler
• Alternatif Tıp Uzmanları
• Farklı Dinlere Mensup Yetkili Din Adamları çalışmaktadır.

Bilim ve Ruh araştırmacılarının bir arada çalışması oldukça önemlidir. İnsanlığın kadim bilgeliğinden kalan doğu ve batının engin ruhsal bilgisi modern bilim olarak nitelendirilen Parçacık Fiziği ile desteklenir niteliktedir. Dolayısıyla yepyeni araştırmaların ortaya koyduğu sonuçlar iki farklı pencereden insanlığa açıklanarak, insanlığın kendi bilincinin ötesine geçmesine yardımcı olmaktadır.

Noetik Bilim’in Başlangıcı

Noetik Bilim’in güncel çalışmaları garip bir önermeye dayanır.

“Düşünce Fiziksel Gerçekliği Etkiler mi?”

Bu fikir Noetik Bilim’in de başlangıcı olarak sayılır. Isaac Newton’un 1687’de yayınlamış olduğu Philosophiae Naturalis Principia Mathematica’da (Doğa Felsefesinin Matematik İlkeleri) tanımlanan kanunlar günümüzün klasik dünya görüşünü ortaya koymuştu. Bu kanunlar maddeyi değiştirmeye giden yolun fiziksel olması gerektiğini ortaya koyuyordu. Ancak evrenin nasıl davranacağını hareket ve yer çekiminden yorumlamaya çalışmak 21. yüzyılın ilk yarısında kuantum fizikçilerinin maddenin kalbine daha yakından bakmaya başlamasıyla bir kenara atıldı.

Alman fizikçi Werner Heisenberg ve Danimarkalı parlak fizikçi Niels Bohr (aşağıda) atom altı boyutun hiç de beklemedikleri şekilde kurallara sahip olduğunu farkettiklerinde bilim ve insanlık için de yepyeni bir anlayışın kapıları aralandı. Bu anlayışı anlatan çalışma daha sonra Kopenhag Yorumu adını alcaktı.

Bilinenin aksine atom altı parçacıklar birbirleri üzerinde uzaktan etkileme gücüne sahiptiler. Örneğin, bir atom altı parçacığın manyetik yönelimi, birbirlerinden ne kadar uzakta olursa olsunlar, diğerini derhal etkiliyordu.

Bu tüm gelişmelerin ışığında günümüzden yaklaşık 30 yıl önce dünyanın her tarafındaki prestijli üniversitelerden küçük bir grup öncü bilim adamı Kopenhag Yorumu’nun metafiziksel imalarını ve gözlemleyen etkisini değerlendirmeye karar verdi. İlk araştırmalar “Yönlendirilmiş, Uzaktan Zihinsel Etki” ve “Niyet” ile ilgiliydi. Yapılan deneyler alışılagelmedik sonuçlar vermeye başladıkça dünyanın Noetik Bilim’i kabul edilebilir bir yere taşıması da gecikmedi.

Kaynak: Göksel Gürsel / Varoluşun Bilimi: Noetik

Bir cevap yazın