Köpekler ve Matematik

fourdogs
Şekildeki 4 köpek kare şeklinde bir odanın içinde durmaktadır. Verilen komutla aynı anda, (her köpek önünde durana doğru, (A B’ye, B C’ye vs)) hareket etmektedirler. Her köpek adımı, diğer köpekle arasındaki kalan mesafeye oranlıdır.

a- Odanın bir kenarının uzunluğu=10 metre ve bir köpek adımı=1/10 oranda olursa, köpekler ortada buluştuğunda, bir köpek kaç metre yol katetmiş olur?

b- Odanın uzunluğuna L dersek, köpek adımı oranı L/2 ve L/3 için buluşana kadar bir köpek ne kadar mesafe gider? (L cinsinden)

c- Odanın uzunluğuna L dersek, köpeklerin buluşacağı minimum mesafe nedir? (Yine L cinsinden, adım uzunluğu minimum (noktasal) tutulduğunda.)

Yorum Durumu: Bir yorum --- Kategori: Zeka Soruları --- Etiketler: , ---

Enerji Nedir

Fiziksel anlamda enerji, iş yapabilmesi yeteneği olan soyut bir değer ve kavramdır. Doğrudan ölçülmez. Doğrudan ölçülen diğer değerler aracılığı ile hesaplanır. Bu soyut kavram hareketle, pozisyonla veya vibrasyonla (titreme ile) ilgilidir. Enerji, objeler üzerinde etki yapan güçlere ve diğer enerji türlerine dönüştürülebilir. Bu enerji dönüşümlerinin bir çoğunda enerji tasarruf edilir. Enerji ile ilgili kavramları deneysel olarak demonstre etmek ve kanıtlamak mümkündür. Bilinen beş enerji türü vardır.

1.Kinetik enerji: Herhangi bir cismin hareketine bağlı olan enerjidir. Hareket halinde olan bir otomobil, durmakta olan bir otomobilden çok daha fazla kinetik enerji içerir. Göreli bir enerji türüdür.

2.Potansiyel enerji: Bir güç alanında yer alan bir objenin pozisyonu, şekli ve şemayili ile ilgili bir enerji türüdür. Çekim gücü potansiyel enerji türlerinden biridir. Yer çekimi dünya yüzeyine göre ölçülür. Potansiyel enerji de göreli bir enerjidir. Bir odada ölçüleceği zaman bir cismin zemine göre ne kadar yüksekte olduğu dikkate alınır. Obje yerden ne kadar yüksekde ise, o kadar fazla potansiyel enerjiye sahiptir.Diğer potansiyel enerji türleri arasında elektrik, kimyasal ve nükleer olanlar vardır.

3.Isı enerjisi: Tek tür enerji değildir. Çeşitleri vardır. Maddedeki moleküllerin rastgele hareketinin neden olduğu bir enerji türüdür.

4.Radyasyon: Elektromanyetik radyasyon, örneğin ışık, bir tür enerjidir. Önceleri ışık enerjisinin yalnız bir ısı türü olduğu sanılmışsa da, diğerlerinde dönüşebildiği için, kendi başına bir enerji türü olduğu kabul edilmiştir.

5.Kütle: İlk defa Einstein tarafından kütlenin bir enerjisi olduğu ileri sürülmüş ve bu enerji ünlü E=MC2 formülü ile ölümsüzleştirilmiştir.
Devamını oku

Yorum Durumu: Bir yorum --- Kategori: Bilim --- Etiketler: , ---

Şapkalar

3 kişiye; 3 kırmızı 2 beyaz şapka gösterildikten sonra, kafalarına giydiriyorlar. Durum şu yalnız, A kişisi hiç kimseyi göremiyor, B sadece önündeki A yı görebiliyor. C ise A yı ve B yi görebiliyor. Yani tek sıra halinde dizilmişler. Ve herkesten kafalarındaki şapkayı bilmeleri isteniyor. Konuşmalar şu şekilde gelişiyor.

A: Bilmiyorum
B: Bilmiyorum
C: Bilmiyorum
A: Bilmiyorum
B: Bilmiyorum
C: Bilmiyorum
A: Biliyorum, diyerek kafasındaki şapkanın rengini söyler.

Soru: A nın kafasında ne renk şapka vardır ve bunu nasıl bilmiştir?

Yorum Durumu: 2 yorum --- Kategori: Zeka Soruları --- Etiketler: ---

Nedensellik – Belirlenimcilik , Rastlantı ve Özgür İrade

Sık sık inananların ruhun varlığı kabul edilmeden özgür iradenin varlığı olanaksızdır savıyla karşılaşmaktayız. Bu savı temellendirmek için de, maddi dünyada her olayın bir nedeni vardır, rastlantısal hiçbir olay yoktur, olaylar zincirleme olarak birbirini belirlerler, dolayısıyla, duygu ve düşüncelerimiz beynimizdeki elektriksel ve kimyasal olayların sonucundan ibaretse, özgür irade olanaksızdır argümanı kullanılmaktadır.

Önce, tarih boyunca sonu gelmez tartışmalar yaratan şu rastlantı sorunsalını irdeleyelim. Rastlantı nedir? Elimdeki İngilizce sözlüğün coincidence maddesi, rastlantıyı, şans (chance) sözcüğüne gönderme yaparak açıklıyor: olayların şans eseri ortaya çıkması… Chance sözcüğüne baktığımızda ise, olayların görülebilecek ya da anlaşılabilecek herhangi bir neden olmaksızın ortaya çıkması olarak tanımlandığını görüyoruz… Metin yazarı da, birazdan savunacağım, rastlantı olarak değerlendirilen her olayların gerçekte nedenlerinin olduğu inancını paylaştığından olsa gerek, altını çizdiğim sözcükleri tanımda kullanmış.

Bu noktada, rastlantı sözcüğüne ait temel iki anlamsal ayrımdan söz etmek istiyorum. Bizim rastlantı diye adlandırdığımız olay, görülebilecek ya da anlaşılabilecek olmayan bir nedenden ötürü ortaya çıkmış olabilir. Bizim mevcut algı ve bilgi yeteneğimizi aşan -belki de bizim hiçbir zaman bilemeyeceğimiz- bir nedenden dolayı ortaya çıkan bu olayı rastlantı olarak nitelediğimizde epistemik (bizim bilişimize özgü) rastlantıdan söz ediyoruz. Oysa, olayın gerçekte hiçbir neden olmaksızın ortaya çıkması durumunda, bu ontik (varlığa özgü) bir rastlantı olacaktır. Aşağıda, evrende ontik rastlantının olmadığını, olsa bile bunun özgür irade konusuyla bir bağlantısı olmadığını savunacağım.

Devamını oku

Yorum Durumu: Yorum yok --- Kategori: Bilim, Felsefe --- Etiketler: , , , , , ---

Hiper Küp

hiperkup

Her kenarı küp olan, 4 boyutlu kübe Hiper Küp denir.

 

16 köşesi, 32 çizgisi, 24 yüzeyi ve 8 hücresi vardır. Normal kübün, her yüzeyinin bir küp oluşturduğunu düşünün. Buna ek olarak bir merkezdeki küp birde şeklin tamamı da küptür.

Yorum Durumu: Yorum yok --- Kategori: Bilim, Kısa Devre --- Etiketler: , ---

Mu Problemi

Simgeler: M, I, U

İlksav: MI

Kurallar:

  • Eğer xI bir teoremse, o zaman xIU da teoremdir.
  • Eğer Mx bir teoremse, o zaman Mxx de teoremdir.
  • Herhangi bir teorem içinde III yerine U koyulabilir.
  • UU herhangi bir teoremden atılabilir.

Bu kurallar eşliğinde başlangıç dizisi MI olacak şekilde, MU ya ulaşılmak isteniyor.

Yorum Durumu: 2 yorum --- Kategori: Kısa Devre, Zeka Soruları --- Etiketler: , , ---

Heisenberg’in Belirsizlik İlkesi Ve Kuantum Mekaniksel Yaratılış

200 yıl kadar önce Laplace, Newton kanunlarının ne kadar başarılı olduklarını dikkate alarak, “evrende mevcut maddelerin konumları, momentumları ve onların etkileyen güçler bilinirse, geçmiş hakkında bilgi sahibi olmak ve geleceği kesinlikle bilmek mümkündür”, demiştir.

Bu sözler açıkca Laplace’in Newton’a duyduğu güvenin sonsuz olduğunu göstermektedir. Son yüzyıl içindeki gelişmeleri duysaydı, mezarında kahrolurdu herhalde Laplace. Aslında Newton’a bu kadar güvenmesi kendi hatası idi. Laplace’in bu sözleri onun kadere olan inancını da dile getiriyordu.

Eğer cisimler değişmeyen bazı yasalara uyarak hareket ediyorlar ve o yasalar her zaman geçerliklerini koruyorlarsa, geleceği tahmin etmek mümkün olduğu gibi, geleceğin değişmeyeceğini de kabul etmek zorunluğu vardır diyordu, Laplace.

Başka bir deyişle Laplace’e göre geleceğin akibeti geçmişte saptanmıştır. Bu durumda diyebiliriz ki Big Bang sırasında geleceğin akibeti, tabiri caiz ise, kaderi, saptanmış olmalıdır.
Devamını oku

Yorum Durumu: 3 yorum --- Kategori: Bilim --- Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , ---