Yeni Sonsuz Us
Sayfalar: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 -

TANRI GERÇEKTEN VAR MIDIR YOK MUDUR?

delete


TANRI GERÇEKTEN VARMIDIR YOKMUDUR? EĞER BUNU KESİN BİR CEVAPLA MERAK EDİYORSAN LÜTFEN YAZIYI SONA KADAR SABIRLA VE DÜŞÜNEREK OKU.

BAŞLANGIÇ:X: Ben (KAİNAT) varım.

X :Ve eğer ben varsam (ki varım bunu müşhadele edebiliyorum) ve eğer her şeyinde VAR OLMAK için bir şeye ihtiyacı varsa ( ki her şeyin kesin olarak bir şeye ihtiyacı vardır.) varolmak için bu sonsuz gereklili ve kesinlikli ihtiyaçta ben nasıl varım nasıl var oldum?


Başlangıç EVET ben varım!(kainat var!)

insanoğlunun(önceyi) düşünmeye başladığı nokta onun var olduğu olgusudur bir öndeki sayfadaki sorular bu noktadan çıkmıştı. Evet gerçektende içinde yaşadığımız kainat denilen bu yer her nereden nasıl gelmişse gelmiş; ve her nasıl var olmuşsa olmuş:
-VAR!2.

Evet ben varım ve bildiğim var olan benim (kainatın) maddeyle var olduğudur Var olan ben, ‘ ben = kainat’ derken kast ettiğim şeyde maddenin bütünlüğüdür
Var olan kainat =--->maddenin bütünlüğüdür ;maddedir. maddeyle vardır;
VAR OLAN MADDEDİR!
Madde?


Madde nedir?
3


<< MADDENİN DÜŞÜNSEL VARLIĞI >>

madde kainat vardır buraya kadar bizim için kesin olan bilgi maddenin var olduğudurve bildiğimiz var olan maddenin (kainatın) bir şeylere ihtiyaçlı olarak var olduğudur (ÇÜNKÜ VAR OLMAK VAR OLMANIN İHTİYAÇINI İSTER/ madde ihtiyaçlı olarak vardır onun var olabilmesi için onu oluşturup var edecek bir şeylere ilk için olabileceği bir yere vb ihtiyaçları vardır .


=


-madde ihtiyaçlıdır

-ihtiyaçlı olarak vardır.
Ve her şeyin bir şeye ihtiyacı vardır olabilecek her şeyin onu oluşturup var edecek bir şeylere ihtiyacı vardır ÇÜNKÜ dediğimiz gibi(ELİNİZE HARHANGİ BİR MADDE ALIN VE ONUN VARLIĞINI DÜŞÜNÜN)


Diyebiliriz ki kainat maddeyle vardır varlığı budur ihtiyacı yoktur. Öyleyse maddenin başlangıçı ilki zaten diyebiliriz ki bizim varlığımız var olmamız ihtiyacı yokun ürünüdür çünkü her şeyin var olabilmek için bir şeylere ihtiyacı vardır ve biz varız?-ama! ihtiyaçlı olarak.
(Dediğimiz gibi BAŞLANGIÇ ben varım ( şeyler=madde) var ve her şeyinde var olmak için bir şeylere=ilk için= bir şeye ihtiyacı var)
birilerinin çıkıp bize bunları söylemesine de hiç gerek yok biz bunu çok iyi biliyoruz ve bunu bize söyleyen bu tertibi bize sunan beyinin (kelimeler arası) kımıldanışlarında başka hiç bir şey olmayan düşünce değil(ki düşünce asla bu değildir)madenin olgunun kendisidir.


-her şeyin bir şeye ihtiyaçı olduğu kainatın gözlemleye bildiği ve kainata gözlemlene bilinen bir bilgidir.-


(soldan sağa okuyunuz)

İHTİYAÇ = <--- varlığı htiyaçlı <---- maddeİHTİYAÇ?

(İhtiyaçın ilk için varlığını var olmasını düşün?)Varlığı ihtiyaçlı olan bir şey =ihtiyaç( ilk başlangıç için varlığı ihtiyaçlı olan =ihtiyaçtır) olan bir şey kendi kendini yaratır mı var olabilir mi düşüncenin aklın (o olmaza olmaz ilkelerle çalışır.) buna cevapı asladır o başlangıç ilk olarak var olamaz; ki yaratsın!Çünkü:,

madde--> ihtiyaçlı olarak var varolabilmek için bir şeylere ihtiyaçı var ve ihtiyaçı olan şeyinde bir başka şeye ve onunda bir başka şeye = varolmak için varolmanın ihtiyaçını isteyen sonsuz bir İHTİYAÇ uzantısı!


<--İLK İÇİN İHTİYAÇLI(3) <----varlığı ihtiyaçlı olan bir şey(2) <---ihtiyaçlı olarak var <-- madde(1)

=--------------> =(4) ihtiyaçtır.ihtiyaç?ilk için varlığı ihtiyaçlı =ihtiyaç olan bir şey yaratabilirmi ilk için ihtiyaçlı ihtiyaç olan bir şey hiçbir şey yaratıp var edemez ancak var olsa bile başka bir şeyi kendine ihtiyaçına = ihtiyaça çeviririhtiyaç bğışlayıp esirgeyemez yani hiç bir şeyi var edemez.

(çünkü ihtiyaçlının en ilke gidersek varolmak için ihtiyaçı vardır:) .

Tesadüf: (tesadüfün ilk var olmak için bilgisi) Tesadüfün ortaya çıkabilmesi var olabilmesi için bir şeylerin var olmasına ihtiyaçı vardır ki tesadüfi bir şey olsun: (bu kesindir)
Tesadüf ilk başlangıç için =varlığı ortaya çıkması için bir şeylere ihtiyaçlı ihtiyaçlı olan = ihtiyaç
YİNDE BİZ kainat yani varlığı ihtiyaç isteyen VARIZ!!!


Burada maddenin ‘şeylerin’ varlığının ihtiyaçlı olduğunu ve düşünsel olarak (ihtiyaçlının= ihtiyaçın) başlangıç olamayacağını başlangıç olarak bir kaynağa (arkeye) vardığımızdır –ve her şeyin varlığının ihtiyçalı olduğu ve bizimde bir şeylere ihtiyaçlı olarak var olduğumuz bir sistemde kaynağın-en nihayaete başlangıçta başlangıçın (arkenin) ihtiyaçsız olduğudur.
Çünkü:

X: eğer ben varsam (varım) ve eğer her şeyin de bir şeye ihtiyaçı varsa ben var olmamalıyım çünkü böyle bir durumda düşüncenin (aklın) cevapı sen var olmamalısın var olamasın.

çünkü:Ben (kainat) varım ama ben ihtiyaçlı olarak varım – bir şeylere ihtiyaçım var- Ve ihtiyacım olan şeylerinde var olmak için bir başka şeye ihtiyaçı var ve onun da var olmak için yine bir başka şeye……ve onunda başka bir şeye ihtiyaçı var…-------->yani madde maddenin varlığı =

İhtiyaçlı ---> ihtiyaçlı ---> ihtiyaçlı---->

başlangıç (ilk) için = ihtiyaç ----> ihtiyaç---> ihtiyaç------>

varolmak için ihtiyaç isteyen Sonsuz çıkmaz bir ihtiyaç uzantısı / ve ama ben ihtiyaçlı olarak varım ve ihtiyaçlı ilk için= ihtiyaç olan bir şey ilk başlangıç olarak kendisi var olamaz olsada ancak kendi ihtiyaçına =ihtiyaç çevirir ve artı ihtiyaçı karşılayamaz(çünkü ihtiyaçı vardır o kendisi var olmak için İHTİYAÇ İSTİYOR) ki= yaratsın.

İhtiyaç var olamasa bile ihtiyaçlı gördüğümüz maddenin ihtiyaçı her neyse karşılanmış ve ama ihtiyaçlı = en nihayete ilk için= ihtiyaç olan bir şey asla var olamaz ki yaratsın var olsun(bu eşittir) = Başlangıç -olarak- İHTİYAÇSIZ BİR ŞEY( YANİ BİZ İNSANLARIN DİLİYLE ALLAH YARATAN) KESİN OLARAK VARDIR!

Çünkü:Ben varım (apaçık) olarak ben varım (alt neosun dış neosa baş kaldırması) ve ihtiyaçlı olan= ihtiyaç olan var olamaz yaratamaz öyleyse ihtiyaçsız olarak bir kaynak ( öncesiz =ilk) var olmanın ihtiyaçını karşılamıştır = ihtiyaçsız OLARAK var olan bir şey kesin olarak vardır.0 ihtiyaçsız olan İlktir ve başlangıçtır.Ve bunu bize söyleyen yine onu (her şeyin bir şeye ihtiyaçı vardır) diyerek inkar eden dış neos(dış akıldır) Çünkü: (var olan her şeyin bir başlangıçı ilki (olmak anı vardır) ve o var ve ama varlığın bir şeylere ihtiyaçlı olduğunu biliyor ve lanet olsun ihtiyaçlı = varlığı ihtiyaç isteyen = İHTİYAÇ asla yaratamaz var olamaz diyor ama ama ben varım = kesinlikle bir ihtiyaçsız var.
Eğer olmasa madde= varlığı ihtiyaçlı olan asla var olamazdı çünkü: ihtiyaçlı olan bir şey yani varolmak için ihtiyaç isteyen bir şey = ihtiyaç asla ilk olarak var olamaz ve yaratamaz.
/ ve birilerinin çıkıp bunları bize demesine hiç gerek yok çünkü biz bunları (mantığın aklın ilkeleri =neosu ) kesin olarak biliyoruz << her şeyin bir şeye ihtiyaçı var ve ama biz varız!!!>> = var olan her şeyin bir şeye ilk yaratının ise hiç birşeye ihtiyaçı yoktur.

İHTİYAÇSIZ YANİ (ALLAH) eğer düşünür AKLIMIZI KULANIRSAK APAÇIK OLARAK VARDIR!


YAZIYI ANLAYAMADIĞIN

Neo -- 11.11.2008 - 10:56

YAZIYI ANLAYAMADIĞIN İÇİN YORUMUNU KENDİNE SAKLA DOSTUM!


Anlayamıyorum gerçekten

xenix -- 11.11.2008 - 11:16

ÇÜNKÜ VAR OLMAK VAR OLMANIN İHTİYAÇINI İSTER

Bu cümlede senin...

İHTİYAÇSIZ YANİ (ALLAH) eğer düşünür AKLIMIZI KULANIRSAK APAÇIK OLARAK VARDIR!

Bu cümlede... Sen şimdi bu iki cümle arasında bir çelişki, kendi kendini yalanlama=ZIRVALAMA ------> ucuz fikirler... olarak görmüyor musun? (DÜŞÜN) Ama düşünmeden önce oku, öğren... Oturduğun yerden sallama=SAÇMALAMA

xenix


keşke var olsaydı biz de

hesna -- 11.11.2008 - 11:27

keşke var olsaydı biz de onun sevgili kulları olsaydık.ne güzel olurdu


Ek olarak

xenix -- 11.11.2008 - 11:28

@Neo
1- Türkçe'yi nerede öğrendin?
2- Bütün yazın 1 cümleye sığdırılabilirken neden üşenmeyip aynı cümleleri 20 şer kez yazıyorsun?
3- Yaşın kaç?

(Son soru kişisel bir merak sadece)

xenix


aynen

apple -- 11.11.2008 - 18:42

katiliyorum xenix'e.
bu ne ya?
soyleyecek lafi olan adam gibi soyler.
her yazida ayni sey.
demekki neo'ya ogreten de boyle ogretmiski hic birsey ogrenemeden karisip kalmis.


ÇOK ETKİLEYİCİ BİR BAŞLIKLA ÇIKTIN YOLA AMA GERİSİ muamma...

mAnyitikAdd_a -- 23.11.2008 - 13:31

neo
İnan yazını okumaya başladım ama sonuna getiremedim.Üstelik ele aldığın konuyu bu kadar yüzeysel ve yetersiz kavramlarla açıklayabilme cesaretine yeltenebilmeni esefle karşıladım.
Ama sakın yanlış anlama sen belkide beslendiğin kaynaklardan ve tasavvurlarından kendi iç aleminde cevaplandırabildiklerinin açılımını yazıya doğru kelime ya da metaforik benzetmelerde yetersiz kalmandan dolayı anlaşılabilirlikten uzaklaşmış olabilirsin.
Yazını okumaya başladığımda tanrının varlığına uyarlanmış bir matematiksel çok bilinmeyenli bir denklemle (tanrının varlığının sorgulanmasında ileri düzey teknoloji ürünü bilgisayarlar vasıtasıyla denenmiştir.)açıklayacakmışsın gibi geldi.Sonrası malum...
Ama şuna eminim şuanki donanımınla böyle bir konu üzerinde(oldukça ağır gibi bence :)) böyle bir arayışa kesin bir kanıya varma ümidiyle girişilmemesi gerektiğini düşünüyorum.:) ama haksızda olabilirim çünkü sanırım şu aralar nihilizmin ağlarında koordinatlarımı belirlemekteyim. Fazla aldırmayabilirsin benim yorumlarıma :)
---------İnadıklarının doğruluğuna inandırabileceğin kadar sarıl----------
kendine iyi bak aynasız mekanlarda ...~.


Ataletin devinimi içinde bir ataletim deviniminin üretken bilinç silsilesinden yansıyanlar...


Siz bana gerçekten yok olan

Misafir -- 16.12.2008 - 10:21

Siz bana gerçekten yok olan bir şeyi gösterebilir misiniz, ki yok'u ispat edebilesiniz...
Gösterebilecek olsanız, zaten o şey yok değil, var olur. Gösteremeyince de yok demeye imkanınız kalmaz.
Allah'a yok diyebilmeniz ayrıca ispat ediyor ki, o 'var'ın ta kendisidir.


zihinsel karmaşa

ErZeN -- 17.12.2008 - 12:28

boş zihin tanrının çalışma atölyesidir durumu yaratmışsın neo kendinde.çünkü asıl varlıklı bir tanrının kendini göstere bilme,ve bu saklambaç oynunu kendi gücünden alarak kendini bizden saklaması kendisinin yalanıdır.ve bu durumda kendi cehennemini kendisi hazırlamasıdır.


çünkü asıl varlıklı

canu -- 17.12.2008 - 13:04

çünkü asıl varlıklı bir tanrının kendini göstere bilme,ve bu saklambaç oynunu kendi gücünden alarak kendini bizden saklaması kendisinin yalanıdır.ve bu durumda kendi cehennemini kendisi hazırlamasıdır.

Şimdi şöyle oluyor o zaman;1. Bizim dışımızda,

2. Bağımsızlığını ilan etmiş
3. Saklambaç oynamayı seven
4. Arada yalan söyleyen
5. Bunun için cehennemlik olabilen( kendisi yaratıyor hoş bir cümle) bir veya birden çok Tanrı var.

Tamaaamm! Tanrı var işte, isbata ne gerek var ;)

Not: Böyle konu açılır ve böyle yöntemlerle isbat edilmeye kalkılırsa böyle de saçmalanır. Başkaca yolu da olmaz :)sufizm

ErZeN -- 18.12.2008 - 11:16

sufizmin bu güzel düşüncesini paylaşmak geliyor böyle durumlarda.:)
"Gerçek varken ne diye kelimelerle uğraşayım? Suyu içmek varken ne diye suyla ilgili teorilere kafa patlatayım? Güneşe çıkıp güneş ışınlarıyla dans etmek varken ne diye teorilerle boğuşayım? Otantik bir şey yaşamamak niye?"
Felsefe dönüp durur; hep bir şeyler hakkındadır. Hiçbir zaman gerçeğin özüne dokunmaz. Gerçek hakkında düşünür ama gerçek hakkında düşünmek gerçeği yalancı çıkarmaya çalışmaktır. Gerçek düşülmesi değil karşılaşılması gereken bir şeydir. Gerçek inanılmamalı, yaşanmalıdır. Gerçek bir sonuç değildir, bir kıyaslama süreci ile gerçeğe ulaşamazsınız. Gerçek ortadadır! Gerçek sizsiniz, kuşlardır gerçek, güneştir, aydır. Gerçek her yerde ve siz gözlerinizi kapıyorsunuz ve gerçeği düşünüyorsunuz? Düşünce yoldan çıkarır.


Bu sufistler "yan gelip

oik0s -- 18.12.2008 - 14:23

Bu sufistler "yan gelip yatalım" demeyi unutmuşlar :)

İyi güzel de gerçeği sınamadan doğruyu(kendimizi) nasıl bulacağız?Aynen :)

canu -- 18.12.2008 - 19:11

Felsefe dönüp durur; hep bir şeyler hakkındadır. Hiçbir zaman gerçeğin özüne dokunmaz. Gerçek hakkında düşünür ama gerçek hakkında düşünmek gerçeği yalancı çıkarmaya çalışmaktır. Gerçek düşülmesi değil karşılaşılması gereken bir şeydir. Gerçek inanılmamalı, yaşanmalıdır. Gerçek bir sonuç değildir, bir kıyaslama süreci ile gerçeğe ulaşamazsınız.

Evet sevgili ErZen, ben de böyle düşünüyorum ve aramıza hoşgeldin ;)


Yan gelip yatmayı dememişler, uygulamışlar

xenix -- 19.12.2008 - 07:43

Zaten geçmişte sufistlerin dergahı bir müddet sonra "miskinler tekkesi" olmadı mı?

xenix:
Birde "askerlik yan gelip yatma yeri değildir" gafı var ama konuyla ilgisi yok.


evet xenix her şeyin

ErZeN -- 19.12.2008 - 11:38

evet xenix her şeyin eleştirilmesi gereken bir durumu vardır.
Dogmalar ve ideolojilerin hepsi, aslında birer düşüncedirler, sorgulanmaları değil, benimsenmeleri istenen birer düşünce o yüzden herkes benimsediği düşünceyi harekete geçirir.


İspat

nurcihan -- 28.01.2009 - 20:55

İspat
...
Kafir:Buyurun efendim,dinliyorum.
Mümin:Büyük bir veliye,büyük bir zahir ehli demiş ki:"Ben Allah'ı bin bir delille ispat eden adamım!"Veli de şu cevabı vermiş:"Demek senin Allah'tan bin bir şüphen var!"
Genç balıklar ihtiyar balığa sormuşlar:"Kuzum su diye bir şeyden bahsediliyor göstersene bize." ihtiyar balık cevap vermiş:"Siz, ondan başka bir şey gösterin ki,ben de size onu gösterebileyim."
İşte Allah'ın hakikati böyledir hem her şeyde o hem de gösterilemez onu bedahet duygusu görür iman tam olduğu zaman ispatı kovar ve kendi başına kalır.
Kafir:Güzel şiir :))

Necip Fazıl Kısakürek(Mümin-Kafir)


Yorumsuz!!

statik -- 29.01.2009 - 13:03

Eğer hayali şatolar kurduysanız emeğiniz boşa gitmeyecektir, olmaları gereken yer orasıdır. Şimdi de altlarına biraz temel koyun.
Henry Thoreau


Allah hiç bir şeye

Misafir -- 18.02.2009 - 08:39

Allah hiç bie şeye ihtiyaçı olmayarak vardır
diğer herşeyin var olmak için ihtiyaçı vardır.
İYİ DÜŞÜN NE DEDİM?


Ama şunuda dedin...

xenix -- 19.02.2009 - 12:27

"ÇÜNKÜ VAR OLMAK VAR OLMANIN İHTİYAÇINI İSTER"


Bence sen bir toparla kafandakileri, güzel şeyler çıkacak ama henüz değil gibi duruyor.

xenix


arkadaşlar ben allaha

Misafir -- 31.03.2009 - 21:08

arkadaşlar ben allaha inanıyorum ingiltereden yazıyorum benim aklım şeytan olayı çok takıldı şeytan allaha çok yakın bir melekti onun gücünü çok iyi bilen onun neler yapabileceğini bilen cennetin ne kadar güzel olduğunu cehennemin ne kadar kötü olduğunu bilen biriydi biz belki inanmayabiliriz çünki biz allaha hiç şeytan kadar yaklaşmadık ve onunla konuşmadık bu yüzden inkar edilebilir ama o gördü çok yakınındaydı ve kıyamet günü cehennemde yanacağını bildiği halde neden allaha karşı çıktı siz şeytanın allah yaklaştığı kadar yaklaşmış olsaydın allahın gücünü kendi gözlerinizle görmüş olsaydınız cenneti ve cehennemi görmüş olsaydınız allaha karşı çıkarmıydınız yani şeytanın yaptığını yaparmıydınız yoksa 24 saat ona ibadetmi ederdiniz ben böyle bir durumda herhalde herkesde bana katılır 24 saat allaha ibadet ederdim peki ya bu şeytan neden bunları kendi gözüyle gördüğü halde neden allaha isyan etti cehennem ateşine razı oldu yoksa cehennem bizim sandiğımız kadar kötu değilmi neden bunu yaptı bana tatmin edici bir cevap yazarsanız sevinirim saygılar DEVONLU


Bir yorum

sonsuz -- 31.03.2009 - 22:33

Şeytan OlayıTANRI GERÇEKTEN VARMIDIR YOKMUDUR?

misafir -- 19.06.2009 - 09:03

şimdi bir düşün
dünyanın en iyi mühendisinin
bir kalp ameliyatında
en kötü kalp doktoru kadar söz sahibi olur mu?
o mühendisin dediği hiçbir şey ifade etmez.
onun için filozoftların dedikleri ve felsefe din konusunda hiçbir şey ifade etmez.

bir daha düşün bir robot bir araba yapsa sonra bu arabaya binip etrafta gezinse bunun arkasında bir teknoloji yok mudur?
bu robot benim mühendisim yok demesi senin için ne ifade eder?
işte insan da bir robottur.


şeytanın makamı çok

Misafir -- 19.06.2009 - 09:17

şeytanın makamı çok yüksekti ve ne kadar yüksekte olursan düşme ihtimalin o kadar artar.
şeytan kalbindeki kibire yenildi.belki sonra tövbe etse kabul edilebilirdi. ama hissiyatın gözü kördür şeytan da hissiyatı ile hareket edip tövbe etmedi. ondan sonra orada bu küçük bir açı olarak açıldı. matematikte olduğu gibi küçük açılar ileride büyük farklara sebep olabilir.

şimdiki gençlik de hissiyatla hareket ettiği için gözleri kördür


varın ispatı yokun

Misafir -- 19.06.2009 - 09:25

varın ispatı yokun ispatından daha kolaydır.
dünyada bir elma var ise bir elmayı göstermekle elmanın olduğunu gösteririz
ama yok der isek bizim gördüğümüz yerde yoktur ve ya evimizde yoktur ama tamamen yok der isen kainatı araştır sonra konuş
bunun için boşuna yok olduğu delillere uğraşmayın


bizden doha gelişmiş bir

emmagorki -- 20.06.2009 - 20:23

bizden doha gelişmiş bir uygarlık bizimi yarattı.yada biz mi varız şu anda sadece evrende.ama mistik ve genel düşünce temelin yok öyle bir yartık


Yukarıda hissiyat diyen

Misafir -- 21.06.2009 - 08:07

Yukarıda hissiyat diyen arkadaş.Sen Tanrıyı görsen sende hissiyat missiyat kibir mibir kalırmı?Neyden bahsediyon sen?Yani şimdi şeytan tanrıyı görmüş vede sonra kibir mibir.Geçin bunları.Tanrıyı görende kibirmi kalır.Güldürmeyin adamı.Gençler hissiyatlıymış mış mış.hissiyatsızmı olmalıydılar yani?


Ateşten yaratılan bir

tegafüle -- 22.06.2009 - 22:34

Ateşten yaratılan bir varlık için sanırım cehennem cennet olurdu...


sen kainatla maddeyi

Misafir -- 31.08.2009 - 21:43

sen kainatla maddeyi karıştırdın sanırım
Kainatın var olması ile maddenin var olması farklı bişeydir
kainat var olan bi mekandır... Futbol sahası gibi düşün SADECE MEKAN yani sonsuz boşluk
madde ise o futbol sahasında oyun oynayacak olan FUTBOLCULARDIR...
Yani futbol sahasının var olması orada hali hazırda futbolcuların olmak zorunluluğunu dayatmaz...
Kainat sonsuz yokluktur...
Kainatı evren yapan içindeki maddedir... Apayrı şeyler...
Fizik okumalı birazcık...:D


Allah yokmu?

nikotin -- 05.09.2009 - 09:09

ee Allah yok diyorsunuz da ben bu zamana kadar ne namaz kıldım ne oruc tuttum. Tek bi dua bile bilmem ama Allahın varlıgını hic bi zaman sorgulamadım düsünmedim böyle seyler. Şimdi soruyorum siz Ateistler bana kuran da cinlerin yazdılmadıgını, gercekte var olmadıklarını ispat edebilirmisiniz? kim diyebilir bana biri kuranı kitaba peygamber denilen birileri yazmış olabilir? basımdan gecen olayı anlatma geregi bile duymuyorum size ama sizden sadece Allahı degil cinleri soruyorum biri bana olmadıgını kanıtlayabilir mi? cevabı sabırsızlıkla beklicem.


Evet "Allahtir" derler

Misafir -- 05.09.2009 - 10:41

Allah inancinin olmadigi bir dönem hic olmamistir..
Tarihin hic bir evresinde"Allah´siz"bir yasam da olmamistir..
günümüzde her ne kadar"ateist"olarak dolasanlar varsada bir Allah kavramindan öyle ya da böyle haberdardirlar..
Hatta Allah´a inanmayan,haberdar olmayan tek bir insan dahi olmamistir düsüncesindeyim..
nitekim Qur´an da;

"onlara,"gökleri ve yeri kim yaratti,günesi ve ayi kim boyun egdirdi"diye sorsan,mutlaka söyle diyecekler;"Allah"!.."(ankebut/61)

"onlara,"gökten suyu kim indirdi de onunla topragi ölümünden sonra canlandirdi?"diye sorsan;mutlaka,"Allah!"derler.."(ankebut/63)

Evet "Allah´tir" derler bu gayet normal..
cünkü onlarda zaten Allah´i biliyorlar..

Elcilerin ödevi ve görevi "Allah" kavramini RAYINdan cikaranlari uyarmak,
RAYINda tutanlari da müjdelemek..

nitekim bu durum yine Vahiy´de söyle zikrediliyor;
"Onlar putlari kendilerini Allah´a kavustursun/yakinlastirsin diye
araci tutuyorlar(zümer/3)..
yani,
"tanri"kavrami artik Allah´i cagristirmaz duruma düsüp unutulunca bir elci tarafindan "babalari bu kavrami yerli yerine koyma konusunda uyarilmis" bir topluma
elci gönderiliyor..

yani, Allah bilgisi olmayan yok..
olanlarda sapma varsa uyariliyorlar..
"yanlis kavram üzerindesiniz" diyerekten..

"biz gökleri,yeri ve bunun icindekileri eglenmek icin yaratmadik.."(duhan/38)
bilen inanir,inanan bilir..
slm.


Gördüklerim beni

kutadgubilig -- 18.09.2009 - 10:52

Gördüklerim beni görmediğim Yaratıcı'nın varlığına inanmaya zorluyor.
~ Emerson


http://www.geocities.com/harikasozler/kutadgubilig.htm


Cin Suresi

oik0s -- 18.09.2009 - 11:25

1. (Resûlüm!) De ki: Cinlerden bir topluluğun (benim okuduğum Kur'an'ı) dinleyip de şöyle söyledikleri bana vahyolunmuştur: Gerçekten biz, hârikulâde güzel bir Kur'an dinledik .
2. Doğru yola iletiyor, ona iman ettik. (Artık) kimseyi Rabbimize asla ortak koşmayacağız.
3. Hakikat şu ki, Rabbimizin şânı çok yücedir. O, ne eş ne de çocuk edinmiştir.
4. Doğrusu bizim beyinsiz olanımız (iblis veya azgın cinler), Allah hakkında pek aşırı yalanlar uyduruyormuş.
5. Halbuki biz, gerek insanlar gerekse cinler Allah hakkında asla yalan söylemezler, sanmıştık.
6. Şu da gerçek ki, insanlardan bazı kimseler, cinlerden bazı kimselere sığınırlardı da, onların taşkınlıklarını arttırırlardı.
7. Onlar da sizin sandığınız gibi, Allah'ın hiç kimseyi tekrar diriltmeyeceğini sanmışlardı.
8. Doğrusu biz (cinler), göğü yokladık, fakat onu sert bekçilerle, alev huzmeleriyle doldurulmuş bulduk.
9. Halbuki, (daha önce) biz onun bazı kısımlarında (haber) dinlemek için oturacak yerler (bulup) oturuyorduk; fakat şimdi kim dinlemek isterse, kendisini gözetleyen bir alev huzmesi buluyor.

10. Bilmiyoruz, yeryüzündekilere kötülük mü murat edildi, yoksa Rableri onlara bir hayır mı diledi?
11. Gerçekten biz, -kimimiz sâlih kişiler, kimimiz ise bunlardan aşağıda olmak üzere- türlü türlü yollar tutmuştuk.
12. (Artık) şu gerçeği şüphesiz anladık ki, biz yeryüzünde bulunsak da Allah'ı âciz bırakamayacağız, başka yere kaçmakla da elinden kurtulamayacağız.
13. Doğrusu biz, o hidayeti (Kur'an'ı) işitince ona iman ettik. Kim Rabbine iman ederse, artık ne bir (ecrinin) eksikliğe uğratılmasından ne de haksızlık edilmesinden korkar.
14. İçimizde, (Allah'a) teslimiyet gösterenler de var, hak yoldan sapanlar da var. Teslimiyet gösteren kimseler, doğru yolu arayanlardır.
15. Hak yoldan sapanlara gelince, onlar cehenneme odun olmuşlardır.
16. Şayet doğru yolda gitselerdi,onlara bol su verirdik.
17. Bu hususta kendilerini denememiz için , Kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse, (Rabbin) onu gitgide artan çetin bir azaba uğratır.
18. Mescitler şüphesiz Allah'ındır. O halde, Allah ile birlikte kimseye yalvarmayın (ve kulluk etmeyin).
19. Allah'ın kulu, O'na yalvarmaya (namaza) kalkınca, neredeyse onun etrafında keçe gibi birbirlerine geçeceklerdi.
20. (Resûlüm!) De ki: Ben ancak Rabbime yalvarırım ve O'na kimseyi ortak koşmam.
21. De ki: Doğrusu ben (kendi başıma) size ne zarar verme ne de fayda sağlama gücüne sahibim.
22. De ki: Gerçekten (bana bir kötülük dilerse) Allah'a karşı beni kimse himaye edemez, O'ndan başka sığınacak kimse de bulamam.
23. (Benim yaptığım) ancak Allah katından olanı, O'nun gönderdiklerini tebliğdir. Artık kim Allah ve Resûlüne karşı gelirse, bilsin ki ona, (kendi gibilerle birlikte) içinde ebedî kalacakları cehennem ateşi vardır.
24. Sonunda, tehdit edilip durduklarını (azabı, kıyameti) gördükleri zaman, kim yardımcı olma bakımından daha güçsüz ve sayıca daha az imiş, bileceklerdir.
25. De ki: Tehdit edile geldiğiniz (azap), yakın mıdır, yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi koyar, ben bilmem.
26. O bütün görülmeyenleri bilir. Sırlarına kimseyi muttali kılmaz;
27. Ancak, (bildirmeyi) dilediği peygamber bunun dışındadır. Ancak, Onun (peygamberin) bile önünden ve ardından gözcüler salar,
28. Ki böylece onların (peygamberlerin), Rablerinin gönderdiklerini hakkıyla tebliğ ettiklerini bilsin. (Allah) onların nezdinde olup bitenleri çepeçevre kuşatmış ve her şeyi bir bir saymıştır (kaydetmiştir).

Not : Görüleceği üzere, İnandığınız kuran'da bile cinler pasifleştirilip yokedilmişlerdir. Gökyüzünden Haber vermeyen cin'i kim ne etsin... Ola ki hayır diyorsanız ? Yukarıdaki ayetler sizi tanrıya şirk koşmakla suçlamakta ve cehennemde odun olacağınızı söylemekte... Siz siz olun cinleri mikrop sayın... Bir iki üç...


Ayetleri tam okumadım ama

kutadgubilig -- 18.09.2009 - 11:41

Ayetleri tam okumadım ama cinlerle ilgili şu söylenebilir:

İnsanlar gibi cinlerin de inanan ve inanmayanları vardır. Cinler gökte meleklerden duydukları bilgilerle gelecek hakkında bazı bilgiler edinebiliyorlar ve bu bilgileri insanlarla paylaşabiliyorlar.

Ayrıca kötü cinler insanlara musallat olabiliyor ve ruh sağlığını bozabiliyor.

http://www.geocities.com/harikasozler/kutadgubilig.htm


Ayetleri okumadan hangi

oik0s -- 18.09.2009 - 12:06

Ayetleri okumadan hangi gerekçeyle yorum yazıyorsun anlamış değilim.
Bu seni ne kadar ciddiye almamız gerektiğini gösteren çok iyi bir kanıt.:)

Eğlencemize tuz biber ekme... Hadi oku bakim...


Oikos ne demeye

kutadgubilig -- 18.09.2009 - 13:31

Oikos ne demeye çalışıyorsun anlamadım. Kimsenin cinlerle bir alıp veremediği yok.

Kuranda cinler pasifleştirilp yok edildi ne demek? Cinlerde insanlar gibi yaratılmış gözle görülmeyen yaratıklar. Allaha iman edeni var etmeyeni var. Allahı cinlere garazi mi var demek istiyorsun? yoruundan bişey anlamış değilim. Neyse ayetleri okuyayım..


http://www.geocities.com/harikasozler/kutadgubilig.htm


Hala Mı Şüphe İçindesiniz?

shamanichealing -- 19.09.2009 - 07:38

Merhaba Neo;elbette Allah tartışmasız vardır!Ayrıca bizleri başka gezegenlerden çok üstün varlıklar yaratmış olsa bile peki onları kim yarattı diye sorarım sizlere?
Allah vardır ve herşeye Kadirdir!O Kadir-i Mutlaktır:Hiç bir şeye karışmaz ama herşey ondan gelir!
Birilerini kayırıp Cennete,birilerini de horgörüp(yada kinlenip)cehenneme atmaz!Biz ne yapıyorsak kendimize yapıyoruz,ve yaptıklarımızın cezasınıda çekiyoruz zaten.Siz hiç bir uzvunuzu kesip yakar mısınız?İşte Allah neden böyle bir şey yapsın ki?Bizim düşündüğümüz kadar gaddar mı sizce?Hayır Allah sonsuz merhamet doludur ve sonsuz gözetendir.Bunlar sadece bizim sınırlı aklımızın dogmalarıdır o kadar.Hem bizler bu sınırlı aklımızla Yaradanı ne kadar anlayabilir ve ne kadar hayal edebiliriz ki?
Lütfen biraz daha duyarlı olalım ALLAH var mıdır,yok mudurla vakit kaybedeceğimize kendimizi daha ne kadar geliştirebiliriz ve İnsan-i Kamil mertebesine ne kadar çabuk ulaşabilirize odak-
lansak ve enerjimizi,aklımızı bu yönde kullansak daha iyi olmaz mı?

SONSUZ SEVGİNİN IŞIĞI BİZLERİ KUŞATSIN VE AYDINLATSIN!
Saygılar


Şamanik dostum

kutadgubilig -- 19.09.2009 - 14:07

Şamanik dostum düşüncelerime tercüman olduğun için teşekkürler.

http://www.geocities.com/harikasozler/kutadgubilig.htm


Rica Ederim....

shamanichealing -- 20.09.2009 - 17:01

Rica ederim sevgili kutadgubilig hislerinize tercüme olabildiysem ne mutlu bana.
Artık yoruldum yeter bir arpa boyu yol alamadık bu sonu gelmeyen tartışmalar yüzünden.Birde elimize birşey geçse gam yemiycem,hani aydınlansak falan,mertebe aşsak sevinicem.Ama ne hacet ilerlemek şöyle dursun tam tersi geriliyoruz.

LÜTFEN,ALLAH ÖYLE YÜCE,ÖYLE SONSUZ,SINIRLI AKLIMIZIN ÖTESİNDE HERŞEYE KADİR,SONSUZ MERHAMET SAHİBİ,BİZE KARŞI SONSUZ SEVGİ DOLU VE AFFEDİCİ,SONSUZ KUDRET VE İLİM SAHİBİ,OL DEDİĞİNDE OLMAYACAK BİR ŞEY YOK EVRENDE VE YOK ETMEK İSTEDİĞİNDE DE ÖNÜNDE DURACAK HİÇ BİR KUVVET YOK,FAKAT O SONSUZ BAĞIŞLAYICIDIR.........TABİKİ O'NUN SIFATLARI SAYMAKLA BİTMEZ!
BİZSE TAM TERSİ O KADAR GURUR VE KİBİR DOLUYUZ Kİ!!!!!!!
Aldığım her nefese,verdiğin tüm nimetlere,bağışladığın bu bedene,her doğan yeni güne,sevdiğim tüm insanlara(ve insanlığa),bahşettiğin bu sonsuzluğa ve içini doldurduğun bin bir çeşit canlı cansız(cansız diye bir şey yoktur çünkü herşeyin bir frekansı vardır)bütün varlıklara,türlü alemlere,aklımın aldığı ve almadığı herşey için,bizi bu denli sevdiğin için SANA ŞÜKÜRLER OLSUN ALLAHIM!
Sonsuz sevgiyle kalın


Sevgili Dostlar Hepinizin Bayramını Kutluyorum

shamanichealing -- 20.09.2009 - 17:05

Sevgili dostlar,candaşlar,sevgili Sonsuz Us kardeşliği ve tüm inananlar Bayramınız Hayırlı olsun.Hepinizin ve tüm inananların Bayramını kutluyorum.
Sonsuz birlik,sevgi ve ışık içinde kalın.


sn shamanichealing

toro -- 21.09.2009 - 08:14

bende bu tartışmanın net bir sonuca ulşamayacağının farkındayım ancak siz tanrıyı paradoksa dönüştürürseniz bu tartışmalar bitmez !


Belki

xenix -- 21.09.2009 - 13:30

Belki yol almak için "Allah var" diye dayatmak yerine, "ben Allah'a inanıyorum" haline geçersiniz böylece tartışılacak bir şey kalmaz ortada.

xenix


sevgili shamanichealing

felicita -- 21.09.2009 - 19:39

'..vakit kaybedeceğimize kendimizi daha ne kadar geliştirebiliriz ve İnsan-i Kamil mertebesine ne kadar çabuk ulaşabilirize odaklansak ve enerjimizi,aklımızı bu yönde kullansak daha iyi olmaz mı?' demişsiniz size katılıyorum, bir çok şeyle vakit geçirdiğimizi de ,dikkatimizi dağıtan bir çok dış etken olduğunu da düşünüyorum. Peki sözünü ettiğiniz gelişim yolunu tanımlamanız mümkün mü? Teşekkürler :)
SEVGİYLE


şeytan

godlike -- 29.09.2009 - 10:29

valla şeytanın allah katında çok önemli bi yeri olduğunu biliyorum.şeytan meleklerin hocasıydı.ve allahı çok sewerdi.ama bir gün allah insanı yaratıp bu sizden yüce bir varlık ona secde edin deyince isyan etmesini mantıklı bulmuyorum.burda saçma sapan olan bir düşünce aklıma takılıyor.mantıken haşa ben tanrı olsam ve bir yarattığıma bir komut verse onu yok ederim demekki orada ince bir ayar var.tabiki tanrı olmadığım ve kısıtlı düşünebilen bir canlı olduğum için bilemiyorum.eskiden saçma olan düşüncem şuydu.şeytanda apayrı bir güç mü?!!!tabiki saçma sapan bir düşünce ama niye yok etmedi şeytanı niye kıyamet gününe kadar şeytana insanları kandırabilme yetisi verdi?burada şeytanın çok özellikli bir varlık olduğu sonucuna gidiyorum belkide allahın ilk yarattığı canlıydı ve çok öncelikliydi.şeytanda bundan yüz bulup isyana kadar gidebildi.mesela allah yeni bir tür yaratsa ve buna secde et dese.secde eder miyim bilemiyorum.tabi allah korkusu içinde olan her canlı secde eder ama kalben eder mi bilemiyorum.en ufak bişeyde bile nefsine yenik düşen insan bundada düşerdi diye düşünüyorum.o zaman şeytanın büyük bir kredisi olmalı yoksa kimse yaratıcıyı cenneti cehennemi görüpte,bide üstüne üstlük hem dünyada özgürce insanlara kötülük yapmaya sevkedicek hemde allah dediği halde insana secde etmeyip cennette kalacak?!!!çünkü ademle havvanın cennetten kovulması şeytanın yasak meyvayı yedirmesi madem secde etmedi kovabilirdi cennetten.ama dediğim gibi şeytan öncelikli bir canlı belki en az bizim kadar değerlidir.ki bu kadar ÖZGÜRCE yaşayabilsin.yasak meyva olayıda kafamı kurcukluyor.çünkü koskoca cennette istediğini yapabilirsin bi tek o meyveyi yeme neden? sorusu akla geliyo akabinde bende olsam yerim :D tabi bu işin aslı değildir elbet sadece bizim aklımıza uygunluğu açısından açıklanan yoldur.çoğu şeyde öyledir.fizik kuralları ile açıklanamayan bir şey olsaydı kabul eder miydik etmezdik.yani allah biz anlayalım diye oluşan şeyleri bir mantık çerçevesinde oluşturmuştur.sırf bizim için yarattığı evreni ol demesiyle oldururdu.ama o big bang denen bir sistemle yaratmayı uygun görmüş .yoksa insan geçmişini araştırır ve cevapsızlık onu yer bitirirdi.ilk big bang oluştu.daha sonra ilk atom altı parçacıklar oluşmaya başladı temel kuvvetler birbirinden ayrıldı.kuarklar bir araya geldi proton ve nötronu oluşturdu.proton ve nötron bir araya geldi çekirdek oluştu.elektoron oluştu çekirdeğin etrafında dönmeye başladı.atomlar bir araya geldi moleküller oluştu.sonra birbirleriyle birleşerek bugünkü gözlemlediğimiz evren ve aradan 15 milyar yıl geçti (kabaca verdim 17 milyar yıl diyen kaynaklarda var en kesin rahat 15 milyar yıl geçti)işte birden olmamasının sebebi bizim aklımıza uygun yapılmasıdır.allahta elbet biliyordu ol demesiyle olacağını ama o zaman biz cevapsız kalırdık.aklımız almazdı .allahta bunu düşünmüş olacakki belli bir mantık çerçevesinde yaratmıştır canlıları ki biz kavrayabilelim diye ama biz bunu evrenin kendi kendine yetebilen tanrıya gerek olmayan bir evren olarak algılıyoruz.bütün fizik yasaları allahın yaratma felsefesini çözmektir.ben hep böyle düşündüğüm için fiziğe yöneldim.fiziği çözersem allahın bizim için uygun olanı düşünme yapısını çözerim diye düşündüm hep bu dinden farklı birşeydi.özgürce tanrıyı düşünme imkanı veriyordu bana fizik.


bişey sorcam ??

Misafir -- 14.10.2009 - 16:55

arkadaşlar şimdi hepinize bişey sormak ıstıyorum.şimdi allaha inanan din görevlilerine veya herhangi bir müslümana şu sordugumuzda ;-yanı allah varmıdır diye sordugumuzda; bre kafir kendıne baksana bi elın kolun gözün kulagın beynın bunlar nasıl kendı kendıne olussun aklın almıyormu ,bunları allah yaratttı dıyorlar.şimdi ozaman bunda bı zıtlık yokmu.sen daha dogru durust bı bedenı olmayan ,beynının sadece % 10 nu kullanabılen kendıne bıle bı hayrı dokunmayan bı canlının ,kendı kendıne var olamayacxagını düşünüyorsun ve soyluyorsun,ama allah yani tum evrenı yaratabılecek sonsuz zekaya ve güce sahıp bır varlıgın kendıkendıne var olabılecegını soyluyorlar.

sımdı bunu bana bırı acıklayabılırse sevınırım.ben elımden geldıgınce dını vecıbelerımı yerıne getırmeye calısıyorm.gusul abdesımı alırım,orucumu tutarım .ama bı turlu net bı karara varamıyor ınsan.cevap beklıyorum dusunurlerımızden :==)))


"Var"ın karşılığı "Yok" değildir..Misafire cevap

thecyberian -- 15.10.2009 - 08:41

Herşeyi bir kenara bırakalım ve var'ın karşıtı yokmudur diye kendimize bir soralım.
Diyalektik üzerinden düşüneceğim çünkü bu bana gerçekten ço mantıklı geliyor.
Gündüz varmıdır..somut anlamda vardır...karşıtı nedir..gece mi? Güzel..peki birleşirse ne olur bir "Gün" olur.
Yani tez, anti tez ve birleşimiyle sentez. O "Gün"ünde karşıtı vardır..ve o da bir senteze gider...bu böyle epey gider.
Peki ortaya çıkan sentez nedir. O da bir tez yani önermedir..var'ın karşılığı yok değildir.
Daha sezgisel olarak bakarsak ortaya çıkan sentez nedir? Buna göre Tanrı varmıdır?
Ne var ne yoktur. Yani bu varlık kavramı bir insanın kurgusundaki gibi değildir. Hani derlerya Tanrı zamansız ve mekansızdır.. ama burdada başka bir durum sözkonusudur. Bunun gibi..

Gelelim misafirin sorusuna. Schopenhaur derki "herkes arzu ettiğini yaşayabilir..ama arzu etmek istediği gibi arzu edemez" Yani zihin boş bir levhaysa..o levhanında sınırı var,alanı var,kapasitesi var. Burdan yola çıkarak evet geçmişimizde bişeyler var biz bişeyin devamıyız diyebilirsin. Ama hala Allah diyemezsin..Bu kısım Agnostik kalıyor.

Gelelim oruç tutma,abdest alma,ibadet faslına. Madem inanmışsın..bişeyler yapmaya çalışıyorsun şuna da inan kardeşim. Muhammed döneminde kureyşte İbrahimiler vardı yani İbrahim peygamber taraftarları...bunlarda ibadet ederdi,oruç tutardı senin benim yaptığımın kralını yapardı. Muhammed böyle yetişti,böyle gördü..ama dinde budur kardeşim demedi.

Bu adam Hira dağına çıktı..ve bunu yaparken hava almaya çıkmadı. Önce kavram ve algı vardı işin özünde. O ibadet faslı ise..İngilizcem çok iyi günde bir sayfa ingilizce roman okusam unutmam hesabına benzer.

Evet ben böyle düşündüm.benim yorumuma açık olman

Misafir -- 09.12.2009 - 03:59

benim yorumuma açık olman gerektiğini düşünüyorum kardeşim. inancına saygıyla kendi düşüncemi söylemek istiyorum. bu yukarıda yapılan ve size mantıklı gelen sıralama bana hiç mantıklı gelmiyor. çünkü bunu yazan bir insan beyni. kiiiii bu insan beyni yıllar önce maymuna, ineğe, güneşe, aya.. tapmış bir beyin... sence onlarla aynı kaderi paylaşıyor olabilirmiyiz? bi düşün. 100.000 yıl sonra gülmesinler bize


Arkadaşlar ben arkadaşın

Misafir -- 19.12.2009 - 17:51

Arkadaşlar ben arkadaşın şeytan hakkında düşündüklerini cvplamak istiyorum.Bir kere şeytan melek değildir cinlerin atası yani iblisdir.İnsana secde etmemeside tamamen bana gore Allah ın şeytanı ve diğerlerini imtihan etmesidir bakalım yapıyormu yapmıyor mu tıpkı hepimizin var oluş sebebi gibi kulluk ediyor mu etmiyor mu.Peki şeytan Allah ın gücünü gördüğü halde niye secde etmedi.Çünkü ben ateşdenim o çamurdan ben ondan daha hayırlıyım dedi ve büyüklük tasladı.Peki bunu bile bile niye yaptı.Tıpkı Ademin cennetde yaşadığı ekmek elden su gölden zaman geçirdiği gibi gorduğu halde gereksiz olan bişeyden yedi.Yani gereksiz iş yaptı.Peki yine soracaksınız o ağaç niye Ademle Havvaya yasak oldu.Oda tamamen imtihan Kuran-ı Kerim de geçer.Çünkü Allah Ademe ilk insan olmasından ötürü bir daha kimseye verilmiycek ayrıcalıklar verdi.Ama oda şeytanın yoluna düştü ve yenildi.Ama tövbe etmesinden ötürü bağışlandı.Peki şeytan bir güçmüki hemen yok edilmedi tovbe etmese bile.Çünkü o gorevli insanları yoldan saptırıor.Yine dendiği gibi onun imanlı kimseye bir zararı yok.Allah dilerse musallat olur.O zaten düşüncesiz sapmışların dostudur.Gorevi insanların yoldan çevirmek var olmasının nedenide bu yani buyukluk tasladığı ve aciz gorduğu insan var olduğu için yaşatılıyor.Allah ın vadi hak olduğu için oda cehennemin odunu olacak.Peki bu şeytan ateşden nasıl yanacak diyorsanız.O dumansız ateşden yani ışıktandır.


bişey sorcam?? diyen arkadaşa;

Misafir -- 19.12.2009 - 19:47

""yani tum evrenı yaratabılecek sonsuz zekaya ve güce sahıp bır varlıgın kendıkendıne var olabılecegını soyluyorlar." demişsin ama atladığın bir şey var; varolabilmek kelimesini oluşmak meydana gelmek anlamında kullandıysan bir şeyi unutmuşsun demektir. Allah ü Teala başlangıcı ve sonu olmayandır. Yani kendi kendine var olması sözkonusu değildir. O hep vardı ve her zamanda var olacaktır. "" bunda bı zıtlık yokmu"" demişsin elbette var çünkü sen yaratanla yaratılanları kıyaslamışsın. Bu noktaya dikkat edersen kafan karışmaz.


Hafta sonu

xenix -- 21.12.2009 - 05:59

Hafta sonu bir arkadaşım bir yorum yaptı. "Allah'ı ispat etmeye çalışan insan aslında Allah'a inanmadığı için bunu yapar" demişti. Kendine onay arama ihtiyacından. Söyledikleri bana da mantıklı geldi. Bilmiyorum siz bu konuda ne düşünürsünüz.

xenix


1000 yıl sonra her şey

Misafir -- 22.12.2009 - 02:49

1000 yıl sonra her şey açıklığa kavuşacak ve insanın kendi düşüncesinde yarattığı tanrı imajı yok olacak.
biraz sabretmenizi rica ediyorum.


Yok olmaz

xenix -- 23.12.2009 - 08:30

Yeni tanrı imajları gelir. Hatta Tanrının Doğum Günü kitabında imajını tazelemekten bahsediyordu tanrı.

xenix


Yeti Sahibidir.

thecyberian -- 23.12.2009 - 13:35

İnsanlar efsane yaratma ve bunları geliştirme yetisine sahiptir.

Nedir bu din denilen şey..
Bir varmış bir yokmuş eski ilkel zamanlarda insanlar hastalıktan,açlıktan, doğadan korkar imiş.
Olan olaylara yaşamlarına bir anlam vermek ihtiyacı düşünmüşler..gökten su geliyor bu bir irade olmalı tanrı olmalı demişler. Tanrılaştırmışlar hayatlarını derkene hepsinin sadece bir tanrıdan olabileceğine inanmak istemişler (malum insan bireycidir yapısı gereği) Zaman geçtikçe "Baba bu yukarıdan neden bize ışık geliyor" diye soran çocuğa "evladım onu tanrı yarattı o yapıyor" demişler..öğretmişler...eğitmişler.
İyi ama tanrı neden uzakta, gökte veya ulaşamadığımız bir yerde..aslında işin aslı ilk etapta atalarınıda tanrılaştırmayı düşünen insanoğlu onlarında sorgulanabildiğini, mükemmel bir hedef olamayacağını dahası uzakta olamayacağını farketmişler. Efenim sonraki zamanlardada bu doğa olaylarını herkes tam anlayamaz demişler din adamları çıkarmışlar derken din sistemi kurulmuşta kurulmuş. Atalardan tanrı yapma fikrine ne oldu derseniz alın size peygamber..:))

Yok arkadaşım yok..din böyle birşey değil ama Einstein'ın vurguladığı kozmik bir din duygusu taşıyorsan başka. Hakikati aramak, düşünmeye başladığın anda o güne dek yapılan ilmi görüp üzerine bişeyler koyma ihtiyacını duymak, gerçeğin ve bilimin peşinden gitmek, sorgulamak o sözde iman islam şartlarından çok daha önde gelir. Zaten doğayı evreni kavrayan adam öyle çıkıp direk "tanrı yok " demez..bilinemez der en fazla. Newtonun arayışları, Galileo'nun farkındalığa olan inancı..işte buna sahipsen ben o zaman derim dinimi yaşıyorum diye..ki illa da din olgusuna saplantılı kalırmıyım o da ayrı.
Tanrı zar atmıyorsa..soru sorduran fizik..cevaplarıda sunacak ama burda ama başka bir yerde..


Sabır

aron -- 26.12.2009 - 19:23

Mantığa "DİKİZ" 1000 yıl sabret...

Bazen bu inançsızlığın ya çivisi çıkmış,yada daha çivi den dahi haberleri yok diyorum.


Merhaba, Allah'ın var

mkamar -- 02.01.2010 - 20:04

Merhaba,
Allah'ın var olmadığını varsayarsak problem olmayabilir. Ancak ya varsa...


"Allah Bir"

ebubekir -- 05.01.2010 - 21:20


Hasan Âli Yücel'in "Allah Bir"isimli şiir kitabından

Allahsıza hiçlik oldu Allah,

Varlıktan edince gönlü ikrah.

İmansızlık bir ayrı iman,

İnkâr ile sarsılır mı Rahman?

Zaten, yoksan nedir bu inkâr?

İnkâr edenin içinde ikrar.”

slm.


işte sorunda bu akılıcık

Misafir -- 03.03.2010 - 15:45

işte sorunda bu akılıcık

ilke kadar her şeyin var oluşunun ihtiyaçı var ama
ilkin yok. çünkü ilkinde var olmak için ihtiyaçı olsa
var oluşun ihtiyaçlarerını gereklerini kim verecek?

ilk var oluşunun ihtiyaçı olmayaıp var oluşu ihtiyaç isteyenlerin
ihtiyaçı yani kurtuluş anahtarıdır.27/82: o söz (terör: cehenem: varolmak için ihtiyaç isteyen: ateş) başlarına geldiğinde


Biri iki görene şaşı derler; ikiyi bir görene alim.

marutti -- 09.03.2010 - 11:56

Varlık alemi O´ndan ayrı değil
Var olan O´dur gayrı değil
Alemlerin rabbi olan Allah
Tahayyül edildiği gibi tanrı değil.

Gerçekle Yüzleşmek


Son mısra

xenix -- 09.03.2010 - 12:08

"Tahayyül edildiği gibi tanrı değil."


Anlamadım. Tanrı mı değil?
Yoksa tahayyül edildiği gibi mi değil?

xenix


prizma etkisi

gamaro -- 09.03.2010 - 12:23

O'nun alemi varlıktan ayrı değil
var olan gayrıdır O değil
Allahın rabbi olan alemler
tanrı gibi tahayyul değil

yüzleşmeyle gerçekleşmek


"Tahayyül edildiği gibi tanrı değil."

marutti -- 09.03.2010 - 12:49

Güneş ışığı çiçeklerdeki renklerin sebebidir, fakat gerçek doğası renksizliktir.


Peki arkadaşlar bu insan

Misafir -- 25.03.2010 - 23:51

Peki arkadaşlar bu insan türü bu kadar nasıl çoğalmıştır bana bir anlatabilirmisiniz?


tanrı

yalanci_zerre -- 26.03.2010 - 14:08

diye birşey yok bu kesin ama bilim dünyasında tabi...cehalet dünyasından haberim yok


ben sana kerpiç ile vursam

Misafir -- 14.04.2010 - 18:39

ben sana kerpiç ile vursam veya seni bağlayıp yumrukla vursam canın acımaz mı ?


"Misafir (doğrulanmadı)

İüdex -- 14.04.2010 - 20:02

"Misafir (doğrulanmadı) tarafından Cum, 26/03/2010 - 02:51 tarihinde gönderildi.

Peki arkadaşlar bu insan türü bu kadar nasıl çoğalmıştır bana bir anlatabilirmisiniz?"


Sayın misafir,

Yaşınızı bilemiyorum ama artık bazı şeyleri ebevenylerinize danışma vaktiniz gelmiş diye düşünüyorum,

Hani ben anlatayım diyecem de burası müsait değil gibi,üstelik birikimim sizi ani bir şoka sokabilir,kıyamam...:)

Hay çok yaşayın emi,akşamıma kahkahalar getirdiniz,sağolun...:)))))))))))))


Evrim oldu insan ortaya

Misafir -- 14.04.2010 - 20:35

Evrim oldu insan ortaya çıktı diyorsunuz, anladık o kadarını.Tek bir insan mı oldu peki evrimle biri bunu anlatsın? yoksa ilk insan iki tane insan mıydı? Bir tek insan evrimle olsa o da erkek olsa kimle çoğalacak o zaman???


sevgili misafir... ben

MoRGaNa -- 14.04.2010 - 21:08

sevgili misafir...
ben anladım sizin sıkıntınızı...
evrim koca bir yalandır.
önce adem yaratıldı.
sonra da onun kaburga kemiğinden havva yaratıldı.
sonra da insan nesli üredi.
eğer bununla ilgili bilimsel kanıt vermek gerekirse;
erkeklerin kaburga kemiklerinin sayısı bir tane eksiktir kadınlara göre...

slm.


Hay allah razı olsun be

Hüseyin AKTAŞ -- 15.04.2010 - 04:56

Hay allah razı olsun be Morgana:)
En sonunda hak yolunu keşfettin!!

Ne demiş Orhan Veli:

İşim gücüm budur benim,
Gökyüzünü boyarım her sabah,
Hepiniz uykudayken.
Uyanır bakarsınız ki mavi.

Deniz yırtılır kimi zaman,
Bilmezsiniz kim diker;
Ben dikerim.

Dalga geçerim kimi zaman da,
O da benim vazifem;
Bir baş düşünürüm başımda,
Bir mide düşünürüm midemde,
Bir ayak düşünürüm ayağımda,
Ne haltedeceğimi bilemem.

Bundan sonra
Sonsuz'un mavisi yırtıldıkça sen dik Morgana:))


cevap veremiyorsunuz

Misafir -- 15.04.2010 - 07:27

cevap veremiyorsunuz değilmi? işi başka yerlere çekiyorsunuz hemen,güya ademin kaburgası filanmış! tamam erkek olmasın kadın olsun ilk insan,elinizde evrimin nur topu gibi duruyor,ilk insan kadın, kimle çoğalacak kardeşim bu kadın??


mitoz bölünmeyle :)

Misafir -- 15.04.2010 - 09:39

mitoz bölünmeyle :)


Tek AnLayamadığım Şey

-- 15.04.2010 - 17:04

Tek AnLayamadığım Şey Şu.

Madem Daaa Çok Eskiden Peygamberler Herkesi Allaha İnanmaya Davet Ediyorlardı.

Peki Niye Artık Peygamber Diye Birşey Yok ?.

Herkes İmana mı Geldide mi YOK ?.

Kim KanıtLayabilir. Hz. Muhammedin Veya Diğer Peygamberlerin Hiç Günahı Olmadığını. KanıtLayan Bi Şey Varmı ?. Hatta Şu Anda ki Din ÖğretmenLeri Bile.
Mesala ;
Hz. Muhammedin Hiç Günahı Yok-tu DerLer.
Yani Hiç Bi zaman Kesin konuşamazLar.
Hiç Bir Zaman YOK DiyemezLer.
Çünkü Ellerinde Bunu KanıtLayan Birşey YOk. :/


Niye Şu anda Peygamber Yok. ? Ben Sadece Bu Soruma Cevap İstiyorum.

hepimiz erdik artık

MoRGaNa -- 15.04.2010 - 18:28

hepimiz erdik artık misafir.
o yüzden gerek kalmadı peygambere...

tabii istersek başka seçenekler üzerinde de düşünebiliriz.
mesela;
dünyanın sonu geliyor ve Tanrı artık bize yatırım yapmayı bıraktı :)))

ben bir sürü liste yaparım böyle :)


ve diğer misafir arkadaş;
aşkolsun niye çemkiriyorsunki sen bana şimdi.
kötü bir şey demedimki ben...
adem dedim.
kaburga kemiği dedim.
havva dedim.
kanıt bile sundum.
daha ne yapsaydım bilmiyorumki....


Olmaz olur mu?

xenix -- 15.04.2010 - 19:44

Hiç çıkmaz olur mu sevgili misafir. Sırf sonsuz.us ta bile kaç tane başlık var böyle yeni peygamberle ilgili. Bir tanesi şu bak
http://www.sonsuz.us/node/2811

Ha ama arada bir fark var. İnsanlar artık eskisi gibi her oltaya takılmıyor. Yemiyor her peygamberlik iddiasında bulunanı. Eskisi gibi değil artık. Gerçi Muhammed döneminde de ortalık peygamberden geçilmiyordu o da ayrı konu.

xenix


Tanrı nerde bulmaca

Masal -- 24.06.2010 - 08:46
allah vardır

Misafir -- 02.12.2010 - 17:36

bana göre allah vardır ama bazı şeylerde insana saçma geliyor. bununda sebebi insanların dini kendi çıkarlarına göre yorumlamasıdır bence bütün olay burda bitiyor. sonuca gelince allaha inanmalı ama kaderimde ne varsa onu yaşarım diyip geri kalmak yerine kader insanın elinde olmayan herşeydir düşüncesiyle kendimizi oldugunca geliştirmeliyiz.


Bence Neo gibilerin

gamaro -- 03.12.2010 - 15:17

Bence Neo gibilerin varlığı "akıllı tasarım" söylemiyle çelişiyor.
Öncelikle Merhaba, Uzun

ATAAN -- 26.12.2010 - 03:01

Öncelikle Merhaba,
Uzun zamandir burda yazilanlari takip ediyordum ve gercekten ilgimi cekti..Heinemann Matematiksel Fizik Ödülü’nü kazanan Robert Griffiths’in “Şayet tartışmak için bir ateiste ihtiyacımız olursa, felsefe bölümüne gidiyorum, zirâ artık fizik bölümünde ateist bulmak oldukça zor.” söylemiyle konuya girmek istiyorum..
Herkes düsüncesini bazen karsisindakini kirmak pahasina da olsa söylemis, paylasmis burda..Herkes kendi inancini savunmakta özgürdür ancak "Senin bana yumruk atma özgürlügün benim burnumun ucuna kadardir" düsüncesiyle fikirlerimizi paylasirsak kisisel cekisme, tartisma yerine düsüncelerimizi sorgulayip elestirebiliriz birbirimizin inancina, fikrine,kisiligine saldirmadan..

Kur’ân-ı Kerîm’de çeşitli âyetlerde değişik biçimde tekrarlanan şekliyle insanların bir kısmının ne kadar mucize ve delil görürse görsün yine de inkârlarında inat ve ısrar edecekleri ve gördükleri şeyleri önemsemeyecekleri vurgulanmıştır.Bu tutum ve davranışı her dönemde görmek mümkündür. Günümüzde de modern bilimsel verilerin ışığında ortaya çıkan ve teistlerin kutsal kitaplardan hareketle her zaman savundukları bir takım gerçekleri destekleyen deliller karşısında bir çok bilim adamı, düşünür ya da sıradan insan sessiz kalmakta, bazen de bu delilleri detaylıca inceleme ihtiyacı bile hissetmeden psikolojik ve felsefik bir takım tutum ve anlayışlarından dolayı bu delilleri toptan reddetmektedirler.İslâm filozoflarınin Allah’nın varlığını ispat mevzusunda kullandıkları delillerin çoğu Kur’an âyetlerinden de destek görmektedir.Kur’ân-ı Kerîm âyetlerinde tarih boyunca başka hiçbir kitapta ve düşünce sisteminde ortaya konulamayacağı ve iddia edilemeyeceği kadar açık bir şekilde evrenin başlangıcı ve oluşumuna dair bir çok işaretler bulunmaktadır. Kur’an’ın indiği dönemin bilimsel ve gözlemsel açıdan ne kadar zayıf olduğu düşünüldüğünde o dönemde bu tür iddialar ile insanların dikkatlerini evrene ve oluşumuna çekiyor olması ve günümüzden yüz sene önce dahi bilinemeyen bir takım gerçekleri bin dörtyüz sene önce söylemiş olması, Kur’an’ın mûcizevîliğinin ve Allah katından geldiğinin en büyük delili olmasi Allah'in varliginin ispati icin yeterlidir benim icin...


nikotin: ne cininden

Misafir -- 01.02.2011 - 11:21

nikotin: ne cininden bahsediosn cin yoktur halisünasyon vardır.
yani bilim fizikten ibaret değil birazda psikoloji...


yokluğu ispatlanamayan

Misafir -- 01.02.2011 - 15:45

yokluğu ispatlanamayan birşey mantıkta var olarak kabu edilir.bence varlığını değil yokluğunu ispattan başlayın.bu bir tavsiye.ayrıca aklınınızın sınırlarını fazla zorlamayın, Allah(!) muhafaza.ha bir de bazı şeyleri kabul etmek gerekir matematikte. 2+2=4 ? neden?


Bu nasıl mantık?

sonsuz -- 01.02.2011 - 16:27

"yokluğu ispatlanamayan birşey mantıkta var olarak kabu edilir.bence varlığını değil yokluğunu ispattan başlayın."


Diyelim ki Allah'ın eşi ve benzeri var mı? Yok. Ee ispatla...

Allah'ın eşinin ve benzerinin yokluğu ispatlanamadığına göre, mantıkta var olarak kabul edelim.

Bu mu mantığınız?

ispat yöntemleri vardır

Misafir -- 01.02.2011 - 17:21

ispat yöntemleri vardır bilirsiniz...tümdengelim,tümevarım,doğrudan,dolaylı,olmayana ergi,aksine örnek vererek... ve sair...herşey aynı yöntemle ispatlanmaz,benim bahsini ettimle sizinkinin çok farklı kavramlar olduğunun farkını anladığınızı düşünerek cevap vermiyorum.aksi takdirde siz beyaz diyorsunuz ben siyah...ya da tam aksi.


Bilemiyorum.

Yabancı -- 01.02.2011 - 18:01

""yokluğu ispatlanamayan birşey mantıkta var olarak kabu edilir.bence varlığını değil yokluğunu ispattan başlayın.""


Evet ''var'' olan şudur; Yokluğu. :) Yokluk sonuçtur, aklın vardığı sonuçtur ve varılan her sonuç zihinde bir yer kaplar ve adlandırılır dolayısıyla olmayan birşeyi kanıtlama çabasının mantıklı sonucu ''aaa hakkaten yokmuş çünkü bulamadım'' şeklinde olmak zorundadır matık olarak. :)


şu tarafından da

Misafir -- 01.02.2011 - 22:31

şu tarafından da bakabilirsiniz.birşeyin yok olduğunu kanıtlamak için tanımlandığı her yere,her köşeye,belki her taşın altına bakmak gerekir.şimdi mevzu bahis olanı aramak için evrenin her köşesine bakmalıyız,karadeliklere bile? kapsamlı bir araştıma gerek yani,biraz aşar gibi geldi bana bilemiyorum...ya da çok uzağa gitmeye gerek yok dönüp içimize baksak? her ne anlıyorsanız...


Soruya kisisel cevabim;

ATAAN -- 02.02.2011 - 00:08

Soruya kisisel cevabim; Allah vardir..
Kücümseyip alaya aldiklari ilkel cöl araplarinin yazdigini iddia eden fikirler, aradan kac yüzyil gecmesine ragmen hala Kur'an'in üstesinden gelemiyorlar ya, Iste Allah'in varliginin en büyük ispati bence..Gerisi havanda su dövmektir..


tegafüle sana katılıyorum

Misafir -- 03.06.2011 - 18:28

tegafüle sana katılıyorum ayrıca şeytan allahı bildiği halde,sonsuz azap çekeceğini bile bile nasıl karşı geliyo?


o zaman son din

Misafir -- 12.08.2011 - 15:11

o zaman son din muslumanliksa bu peygamber dedigin adam müslüman dinine sahip olsa iyi olurdu inanirdim biraz :)


sadece ben

yalanci_zerre -- 16.08.2011 - 10:03

ben yoktan varolurum ve evreni oluştururum...


" TANRI GERÇEKTEN VARMIDIR

sanalmanik -- 11.11.2014 - 11:57

"
TANRI GERÇEKTEN VARMIDIR YOKMUDUR? EĞER BUNU KESİN BİR CEVAPLA MERAK EDİYORSAN LÜTFEN YAZIYI SONA KADAR SABIRLA VE DÜŞÜNEREK OKU.

BAŞLANGIÇ:
"


birincisi başlangıç koydunuz; başlangıç neyin başlangıcı; başlama neye göre;
başlama durumu bi olmama haline yöneliyor; yoktuk -yoktu ve yaptılar; -yapıldı haline;
daha önce olmayan mı başladı; başlatıldı; Başlayan ya da başlatılan en az biri vardı ve yapılmadı-başlamadı; Kim başlamadı ya da ne?; O başlamadan nasıl var oldu ya da vardı; O başlamadan varolduysa -vardıysa diğer şeyler neden başlamadan ve başlatılmadan varolamaz; İlke yanlış;
(Savunular uzar; sayfalarca sürebilir)
"
X: Ben (KAİNAT) varım.

X :Ve eğer ben varsam (ki varım bunu müşhadele edebiliyorum) ve eğer her şeyinde VAR OLMAK için bir şeye ihtiyacı varsa ( ki her şeyin kesin olarak bir şeye ihtiyacı vardır.) varolmak için bu sonsuz gereklili ve kesinlikli ihtiyaçta ben nasıl varım nasıl var oldum?
"


ben nasıl var oldum,
var oldum'un öncesi yoktum mu haline, sorgusana yöneliyor!
bir önceniz vardıysa -öncesizliğiniz ve- yokluk muydu? olmamanız hali miydi? olmamanız halinden nasıl başladınız?

"Başlangıç EVET ben varım!"


ben varım başlangıç mı?

http://isiklidusler.blogspot.com.tr/


" LÜTFEN YAZIYI SONA KADAR

sanalmanik -- 11.11.2014 - 12:57

" LÜTFEN YAZIYI SONA KADAR SABIRLA VE DÜŞÜNEREK OKU."


o halde, (lütfen) siz de düşünerek ve özenle/(sabırla) okuyun;

"
denemeler;önermeler-sanılar-konuşmalar;düşünmeler;
---

varlığı vardır; yokluğu yoktur;

-
tanrının varlığı kendisidir; kendiliğidir- -kendisi/kendiliği değilse nedir? (diğerleri ve diğerlerilik ve diğer şeyler-lik) ; kendisi olmayandır;
tanrının kendisi olmayan-ın tanrı cinsinden ya da değil cinsinden değili/(değeri ya da ölçümü) nedir?
diğer şeyler tanrı cinsinden nedir?
;
ben olmayan ben değildir;
;

tanrının varlığı - (sahip olduğu ya da değili-kendisi)
tanrının mal varlığı- tanrının var varlığı;
tanrının var ettiği var varlığı-varlık-ı
tanrı var ettiyse (var varettiyse) tanrının varlık'ı vardır;
tanrı var'ını yok edebiliyorsa; tanrının varlık'ının yokluk'u vardır,
bu durumda tanrının varlığı ve yokluğu - varlığının yokluğu vardır; mantıklıdır; değil;
;
tanrının kendinin, kendisi için-varlığı ve yokluğu yoktur;
;
tanrı varını yoktan var ettiyse tanrının var-ı ( ve varettiği) yoktur; (yoktandır) - (kaynak-kökensel olarak) -(kendinden değil çünkü yok tanrı cinsinden değil)

---

tanrı yoktan-yokluktan-var etmiştir önermesinde; (diğer kısımlarını geçiyorum , bilindik monoteist (tektanrıcı) tez)

tanrının varlığı-özvarlığı- kendisidir; diğer varlığı ya da değili kendi ya da kendisinin sahip olduklarıdır; dışsalllığı ya da işleyeceği_ onun olan-onun mülkiyetinde kullanımında olan;
kendisinden başka ve başkalık(diğer) yoktur ,; o halde sadece yokluk'(yokluk'u) vardır;
o halde tanrının varlığı ya kendisidir ya da yokluktur-yoktur;
bu durumda tanrnın varlığı yokluktur; (ya da yoktur)
bu durumda tanrının kendinden ve kendisinden başka varlığı yoktur; (bu açıktır-mantıksal dinamik,)

somut şu;
tanrıının varlığı kendisidir, değilse/(değiliyse) yoktur; (tanrının varlığı üzerine söylenebilecek budur;)

---

bakın düşünelim, ,

Tanrının varlık eteri -önermesi- içinde;

tanrının varlık eteri; varlık dışallığı-dış kuşataganı-çeperi; sadece kendini ve yokluğu içerir; ( (başka) diğerlik içermez;))
(yokluk tanrı cinsinden değildir; -tanrı cinsinden değilse değil cinsindendir; -değil cinsinden değilse yokluk içerir; yokluk içerir tanrı-içermelidir)
sadece kendini içerirse-içeriyorsa-yokluk ve yokluğunu-kendi yokluğunu da içermez; içermemelidir;
kendi yokluğunu içermiyorsa neyin ya da kimin yokluğunu içeriyor? - (bu soru önemli mutlak varlık dinamiği-matematik)

,
ama (kendi içsellemediği yokluğu mu?) kendinin yokluğu-nu mu) içerir; isterseniz bunu dışlayın;

tanrı kümesinde tanrı vardır yokluk yoktur;

tanrı dışsal kümede tanrı vardır -birincil küme-
ikinci küme yokluktur ve tanrı kullanır; neyin yokluğu kimin yokluğu; kuram bu mu?

-
bir düzeltme;

mutlak varlık ve mutlak yokluk dışsallığı ve mutlak varlık'ı tanrı olarak konumlama;

yokluk-mutlak yokluk-mutlak varlığın yokluğudur; (başka bir yokluk denklemi kurulamaz-(çöküktür;çökük dinamik-eksik )

mutlak varlık tanrı ise değili yoktur;

mutlak varlık tanrı ise; mutlak yokluk nedir?,
mutlak varlığın mutlak yokluğudur mu değil mi? başka neyin yokluğundan söz edeceğiz, (mutlak varlığın mutlak yokluğundan başka yokluktan sözedemeyiz;)

(o halde tanrı kendi yokluğunda üretir; )

açıkçası mutlak varlık tanrı ise ve yokluktan söz ediyorsak yokluk mutlak tanrının yokluğudur; başka bir yokluğundan da söz edemeyiz;

Tanrı olmayanın ve tanrı olmaynalrı nyokluğunda söz etmiyorsak ; k ibu durumda mutlaklaymayız varlığı, başka bi denklem kurulmalı;
Tanrı olmayanların yokluğudu da mutlak varlığın yokluğudur;

'Tanrı olmayan' ya da 'tanrı değil' varlık varsa Tanrı mutlak değildir; varlık mutlak değildir ya da tanrı mutlak varlık değildir,

tanrı değillenemez ya da salt yoklukla değillenebilir ki; salt yoklukta salt varlığın yokluğundan gayrı değil değildir;

alntı; sanalmanik- düzenleme sanalmanik
"http://isiklidusler.blogspot.com.tr/


eğer tanrı varsa

sanalmanik -- 11.11.2014 - 16:01


eğer tanrı varsa (başlangıçta,) -(güzel kardeşim;)

ve onun varlığından başka-başkalık- başka varlık yoksa;
başka yokluktan da; başkasının yokluğundan da; (aynı zamanda varlığından da) söz edilemez; edilemez -se, (yoklukta tanrının yokluğudur salt; - çünkü başkalık-başka yoktur; - bu durumda) -(başka neyin ve ya da kimin yokluğu olabilecek Tanrıdan başka saltlık ve varlık yok ya neyin yokluğu;)

(yoklukta tanrının yokluğudur salt;)
tanrının varlığı ve yokluğu denklemi budur; açıktır;

bu durumda varlık tanrının varlığıdır -mutlak varlık; (aynı zamanda kendiliği-kendisi) -mutlak varlık tanrıdır; bölünemez;
yokluk tanrının yokluğudur; - mutlak yokluk;

(bir ve birin yokluğu- olan ve olmayanın yokluğu-olanın yokluğu olur -olmayanın yokluğu zaten olmaz;)

yokluk mutlak varlığın mutlak yokluğudur; (başkasından sözedilemez;)
yokluk varlıksız; varlık yokluksuz düşünülemez; konumlanamaz- ikisi birbirinin varlığıdır-yokluğudur;
mutlak varlık mutlak yokluğun dengeleyicisi karşıtı ya da zıttıdır; ya da bu açılım ve anlatım eksiktir ama yoklukta mutlak varlığın-mutlak olanın yokluğudur;

,

bu durumda/durumlarda başkasından söz edildiğinde benim mutlak yokluğumdan söz edilmeli ki ben kimim? tanrı olmayan mı? (tanrı olmayan diğerleri mi? tanrı olmayan şeyler miyim ben? ben yokluğumsa bile tanrının -mutlak'ın- yokluğuyum;) O halde tanrı olmayan şeyler var; Ama hala yokluk var diyorsunuz; Tanrı olmayan şeylerin yokluğu ve varlığı var diyorsunuz; Tanrı olmayan şeyler var diyorsunuz anlıyor musunuz? Budur tanrı mutlak değildir- mutak mutlak değildir demek; Budur ikilik ve dualizm, buna monalizm ya da monizm diyorsunuz; Budur tanrı ikiliği ya da tanrıya ikilik sokmak ya da bozuk tevhid ve tevhidiniz; asıl;

bu durumlarda tanrı olmayan ikiliğin yada ikiliklerin varlığından ya da yokluğundan sözederiz, edersiniz;
Siz tanrısınız-biz tanrıyız ya da değilsiniz-değiliz; herkes ve her şey tanrı; ya da aynı;
mutlakları bölüyorsunuz; -dışlıyorsunuz- bunu düşündünüz mü?
---

(tanrının kaynağı kendisi değildir- Tanrının kaynağından tanrının kaynağı diye söz edilebilir -kendisi olsa bile; (yaratmamamış olandır çünkü yaratılmamış olandır da; -yaratılmaması onu yaratmamaya bağımlı kılar; Oluştuma kendi içindedir- devinimdir yada devinimin kendisidir; Anlıyor musunuz? Kendi dışında yaratamaz; )

Tanrı kendinin sebebi-varoluş sebebi değildir ve varloşsuzca-sebesizce vardırsa; bu denklem açıktır; matematik;
Çünkü sebep içermez-öylece vardırsa; nedene bağımlı değildir, olma ve oldurma-oldurulma nedeni ve ya da başlangıcı; (içermezde)

başlangıç içermeyenin içerdiği başlatma; başlamama ve başlatmama içindedir; Tanrının dışsalllığı;

(Tanrı) kendisi ise (kaynağın ve kaynağının-) varoluma ihtiyaç duyar;
Aynı zamanda yokluk-yokluğunu-kendi yokluğunu içerir; Tanrının kaynağı tanrının kaynağıdır-kaynağın kaynağı ya da kendisi ; yokluk ve varlığı da içeren içinde oluşturan yansıtan kaynak;)

Tanrı mutlak varlıktır; kaynak değil; kaynak yokluk'u da içerir ve içermelidir;

hala bozuk felsefeyle mi yürüyeceğiz?


http://isiklidusler.blogspot.com.tr/


eğer tanrı varsa

sanalmanik -- 11.11.2014 - 16:12

eğer tanrı varsa (başlangıçta,) -(güzel kardeşim;)

ve onun varlığından başka-başkalık- başka varlık yoksa;
başka yokluktan da; başkasının yokluğundan da; (aynı zamanda varlığından da) söz edilemez; edilemez -se, (yoklukta tanrının yokluğudur salt; - çünkü başkalık-başka yoktur; - bu durumda) -(başka neyin ve ya da kimin yokluğu olabilecek Tanrıdan başka saltlık ve varlık yok ya neyin yokluğu;)

(yoklukta tanrının yokluğudur salt;)

bu durumda varlık tanrının varlığıdır -mutlak varlık; (aynı zamanda kendiliği-kendisi) -mutlak varlık tanrıdır; bölünemez;
yokluk tanrının yokluğudur; - mutlak yokluk;

(bir ve birin yokluğu- olan ve olmayanın yokluğu-olanın yokluğu olur -olmayanın yokluğu zaten olmaz;)

yokluk mutlak varlığın mutlak yokluğudur; (başkasından sözedilemez;)
yokluk varlıksız; varlık yokluksuz düşünülemez; konumlanamaz- ikisi birbirinin varlığıdır-yokluğudur;
mutlak varlık mutlak yokluğun dengeleyicisi karşıtı ya da zıttıdır; ya da bu açılım ve anlatım eksiktir ama yoklukta mutlak varlığın-mutlak olanın yokluğudur;

,

bu durumda/durumlarda başkasından söz edildiğinde benim mutlak yokluğumdan söz edilmeli ki ben kimim? tanrı olmayan mı? (tanrı olmayan diğerleri mi? tanrı olmayan şeyler miyim ben? ben yokluğumsa bile tanrının -mutlak'ın- yokluğuyum;) O halde tanrı olmayan şeyler var; Ama hala yokluk var diyorsunuz; Tanrı olmayan şeylerin yokluğu ve varlığı var diyorsunuz; Tanrı olmayan şeyler var diyorsunuz anlıyor musunuz? Budur tanrı mutlak değildir- mutak mutlak değildir demek; Budur ikilik ve dualizm, buna monalizm ya da monizm diyorsunuz; Budur tanrı ikiliği ya da tanrıya ikilik sokmak ya da bozuk tevhid ve tevhidiniz; asıl;

bu durumlarda tanrı olmayan ikiliğin yada ikiliklerin varlığından ya da yokluğundan sözederiz, edersiniz;
Siz tanrısınız-biz tanrıyız ya da değilsiniz-değiliz; herkes ve her şey tanrı; ya da aynı;
mutlakları bölüyorsunuz; -dışlıyorsunuz- bunu düşündünüz mü?
---

(tanrının kaynağı kendisi değildir- Tanrının kaynağından tanrının kaynağı diye söz edilebilir -kendisi olsa bile; (yaratmamış olandır çünkü yaratılmamış olandır da; -yaratılmaması onu yaratmamaya bağımlı kılar; Oluşturma kendi içindedir- devinimdir yada devinimin kendisidir; Anlıyor musunuz? Kendi dışında yaratamaz; )

Tanrı kendinin sebebi-varoluş sebebi değildir ve varloşsuzca-sebesizce vardırsa; bu denklem açıktır; matematik;
Çünkü sebep içermez-öylece vardırsa; nedene bağımlı değildir, olma ve oldurma-oldurulma nedeni ve ya da başlangıcı; (içermezde)

başlangıç içermeyenin içerdiği başlatma; başlamama ve başlatmama içindedir; Tanrının dışsalllığı;

(Tanrı) kendisi ise (kaynağın ve kaynağının-) varoluma ihtiyaç duyar;
Aynı zamanda yokluk-yokluğunu-kendi yokluğunu içerir; Tanrının kaynağı tanrının kaynağıdır-kaynağın kaynağı ya da kendisi ; yokluk ve varlığı da içeren içinde oluşturan yansıtan kaynak;)

Tanrı mutlak varlıktır; kaynak değil; kaynak yokluk'u da içerir ve içermelidir;

hala bozuk felsefeyle mi yürüyeceğiz?


http://isiklidusler.blogspot.com.tr/


Yeni Sonsuz Us
Sayfalar: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 -