Yeni Sonsuz Us
Sayfalar: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 -

maddenin varlığın ardındaki PROGRAM!

delete

4

MADDENİN BİLİMSEL YAPISImadde düşünsel olarak neydi? - ihtiyaçlıydı ilk için = ihityaçtı ve varlığı ihtiyaçlı olan bir şey kendi kendine var olmaz yaratamazdı maddenin varlığı = ihtiyaçsız vardı. bu maddenin düşünsel varlığı ve onun düşünsel olarak kesin çıkarımıydı.

şimdi maddenin bilimsel yapısına bakalım.günümüzden 100 -200 yıl önce madde nedir? diye sorsaydık birer teori olan bilgilerin dışında onun hakında pratik kesin bir bilig elde edemez ve teorilerin dışında kesin bir cevap veremezdik.

düşünsel oalrak onun varlığının ihityaçlı olduğunu ve bundan dolayaı onu birliğe (tekliğe) indirgediğimizde kaynağın /ARKE/NİN yani ilkin mutlak bir kesinlikle varabilirdik= varırdık./tanrının ihtiyaçı varmıdır sorusunu - tanrı inançına sahip hangi insana sorarasak soralşım vereçeği cevap hiç terettüttsüz şu olaçaktır: - tanrının ihtiyaçı yoktur olacaktır.-sizce inandığınız tanrının ihtiyaçı varmıdır?çünkü: o biliyor ki her şeyin bir şeye ihtiyaçı vardır ve ilk için ihityaçlı olan ihitiyaç olan başlangıç olarak var olamaz ve ama o var olduğu için ; bir yaratan bir ilk vardır ve ona inanmaktadır ve o < İLK/ TANRI ihityaçsız olma durumundadır İHTİYAÇSIZDIR.ONUN HİÇ BİR ŞEYE İHİTAÇI YOKTUR ÇÜNKÜ İHTİYAÇI OLSA VAR OLAMAZ VE YARATILAN BİR TANRI TANRI ( =YARATAN) DEĞİLDİR)şimdi herşeyden habersiz bir insan gibi düşünelim ( günümüzde böyle düşünen milyonlarca insan var) onun için taş --> taştır su --> sudur toprak --> topraktır beton --> betondur vb. bunlar = MADDEDİR.SORU ÇOK AÇIK : MADDE NEDİR?

---> kainatı oluşturan kütlelerin birliği./ günümüz insanı olarak artık biliyoruz ki taş --> taş değil su --> su değil beton ---> beton değildir!

maddeye sırf madde olarak bakan görüş günümüz için < mutlak bir bilgi> olarak çökmüştür.-ve zaten insan maddenin değil enerjinin okuyucusudur.- evet suyun üstünde maddedir ama ya suyun altında

/// etrafımızda gördüğümüz dokunduğumuz his ettiğimiz düşüncemiz bakışımız gördüğümüz görüntü, ses vb. herşey kısacası kainat bir bütün olarak bütün bu kainat saf ve tek orjinli (kaynaklı) parçalanamaz ayrılamaz< yok edilemez sadece başka enerjilere çevrilebilen > bir bütünlük birlik arz eden > ENERJİDEN oluşmuştur -----------> enerjidir.

bizim onları farklı algılamazın tek sebebi enerjinin titreşim düzeyi.(örneğin=titreşim düzeyi= 11212121234354522121=demir

yada titreşim düzeyi= 039484237434628112=taş)

ve onların farklı enerji koridorlarından geçemesidir.!

__________________________________________________ ____________

kelime+kelime

(içiçe giren kilemeler ;koridorları örneğin: oksijen + hidorjen = su vb. gibiörneğin titreşim düzeyi hızı yuksekse enerji (madde) bizim için görünmez dokunmaz olur

tersi olduğunda ise o bizim için katı görülebilinir dokunur olur v.b.

böylece insan onları farklı farklı şeyler gibi algılar ve öyledirde ama temelinde öyle değildir.

sarı bez yada yeşil bez demir ve hava arasında temelde hiç bir fark yoktur onları farklı renklerde ve farklı farklı algılamamızın tek sebebi onların (enerjijn) titreşim düzeyleri (farklı enerji sistemleri=elementleri içermiş olmasıdır.

temelde aynı şey yani SAF ENERJİDİR!MADDE= ENERJİDİR

ENERJİ = MADDE ?/madenin harekteli (titreşime sahib) bir enerji olduğu denenip sınanabilinir bir bilgidir/
şuan bedenimiz düşüncemiz herşey ve herşeyimiz dahil /boşluksuz/ bizi sarıp kuşatan bir enerji okyanusunun (rahman) içindeyiz.DEDİK Kİ :kainat(varolan) ---------->madde-------->enerjidir.peki enerji nedir?teorik ve pratik olarak enerji ortaya çıkaraçak onu var edecek şey (ihtiyaçı) nedirbir diğer bakışla enerji nedir?Enerji öncelikli <--- yani ihityaçlı bir kavram (varlıktır) onun varolabilmek ortaya çıkabilmek için ihityaçı vardır ( kesin olarak böyledir eğer aklınız varsa ve sizde onu kulanıyorsanız) enerjini ihtiyaçı ONU ORTAYA ÇIKARAN VAR EDEN

ŞEY GÜÇTÜR!

ENERJİ = GÜÇTÜR

GÜÇ = ENERJİDİR.ve güçte tıpkı enerji gibi öncelikli <--- ihtiyaçlı bir kavram (varlıktır) güçün(enerjinin) ortaya çıkması için ihtiyaçı olan şey nedir?

güç güçü ortaya çıkarabilir ama ilk onu ortaya çıkaraçak tek şey kaynağı (ihtiyaçı) eylemdir.eylem <------------ güç <---------- enerji <----------maddemadde = enerjidir

ama enerji direkt olarak madde değildir.

=eylem <---- güç <--------enerji = fizik = kimya = maddedir = (kainat)sizce harhangi bir eylem (bir iş) kendi kendine (önceliksiz) ortaya çıkabilir mi ?

hayır asla çıkamaz çünkü eylem (yapan yada eden özne yada nesneye ihtiyaçlıdır) ihtiyaçı vardır va biz ihityaçın ne olduğunu (=nefret) çok iyi biliyoruz.

__________________________________________________ _____________________

şimdiye geldiğimiz nokta maddenin (varolanın) düşünsel ve bilimsel olarak kesin çıkarımı bilgisiydi vu bunu bize söyleyen insan = onun sorgulayan düşüncesi değil onun bağlı olduğu ve kendisinde çok iyi bildiği olamaza olmaz akıl ilkeri kurallar = neostu.

__________________________________________________ _____________________

maddenin varlığının ihtiyaçlı olduğunu (ihityaç) gördük ve bu bir önerme yada sunu değil bizzzat madenin var olanın akılsal ve bilimsel olarak gözlemlene bilinir kesin olgusu çıkaraımıydı.

maddeni bilimsel ve düşünsel düzlemde son ihtiaçının eylem olduğunu gördük ki eylem de ihityaçlıdır asla önçeliksiz değildir ve maddenin düşünsel yapısnda görmüştük ki ihtiyaç (bizim için) aynı zamanda ihityaçsızdı .

ve varlığı ihityaçsız olup herşeyin ihtiyaçı olanİŞTE BURADA TEKRAR SEVGİYE DÖNELİM:Aslında siz sevginin ihtyiaçsız olduğunu çok iyi biliyorsunuz sevginin ihityaçsız olduğunu kavramanız sizin için çok hayırlı ve kolay olacaktır. eğer aklınızı (eliniz vicdanınıza koyup kulanırsanız) bu APAÇIK. ama zavalı tanrısını arayıp duran insan her şeyi ihityaçlı gördüğünden ve kendisinde ihityaçlı olarak varolduğu bir yerde apaçık olan ihtiyaçsızı görmez zülüm eder.

evet sevgi bir kelimedir ama önemli olan onun vurguladığı şeydir = varlığı ihtiyaçsız yani SEVGİ

hiç bir şeye ihtiyaçı olmyan sevgi (ki hiç bir şeye ihtiyaçı omayan hihtiyasçsız olarak vardır) var olana sevgi ( bir an için SEVGİNİN KENDİSİN VAR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜN o sevgi ne yapar hangi eylemde bulunur hangi eyleme sahibtir ne yaparvarlığı ihtiyaçsız olan ihtiyaçsız olarak varolan <--=----SEVGİ -------------> SEVER

ELBETE: SEVGİ SEVER!

sizce eylemsel sıfatı SEVEN olan nedir? SEVGİDİR!sevgi = varlığı ihtiyaçsız ve ondan kaynaklı (ihtiyaçlı) olarak var olan her şey için ihtiyaç.

=

sevgi < ihtiyaçsız > < ihtiyaç >

ihtiyaçsız ihtyaç = sevgi

__________________________________________________ ________________________________

/tanrı ondan kaynaklı var olanlar için ihtiyaçtır onlar tanrısız var olamazalar : çünkü herşeyin bir şeye ihtiyaçı vardır ve ama ihityaçl = ihtiyaç var olamaz yaratamaz ve ama var! anlıyorsun değilmi?/

__________________________________________________ ________________________________

< ihitaçsız >
= ( eylemi gerçekleştiren)

< ihtiyaçsız > < ihtiyaç = sevgi== sevmek eylemi = eylem = güç = enerji = fizik = kimya = madde = kainat!

,işte böyle yaratıldınız( BEN BEN SEVEREK YARATIM!)

__________________________________________________ ______________________________

şimdi tamelde bizi sarıp kuşatan kim ? İHTİYAÇSIZ!

elbete ihtiyaç ama asla olamaz = > ihtiyaçsız yani <İHTİYAÇSIZ > İHTİYAÇ SEVGİ = İLKÖNCESİ (ÇÜNKÜ İLK İHTİYAÇLIDIR) = YARATAN = TANRI = ALLAH = SARIP KUŞATAN RAHMAN!

__________________________________________________ ______________________________

ihtiyaçsız < ihtiyaç < ihtiyaçlı < kainat > ihiyaçlı > ihtiyaç > ihtiyaçsız

4 3 2 <1> 2 3 4

sevmek eylemi ölü doğan bir eylem ölü değildir o diridir

< ihityaçsız > ihityaç sevgi = sevmek (onun kendinde yayılan (varlığı tıpkı kendisi gibi ihtiyaçsız olan) itici gücü = itici güç + his (duygu taşıyan güç) = ENERJİ.( KAİNAT yumuşaktır ve diridir onunda (madeninde) ihityaçı ihityaçsız ihityaç yani sevgidir sürekli ondan ister ve ona dönderilir.)geçekten buraya kadar geldiğimiz gördüğümüz bütün bu bilgiler hem bilimsel hem düşünsel olarak denenip sınana bilinir kesin bilgilerdir işte DENE!SEVGİ ENERJİS; REİKİ

o nihayeteki amaçını h.z isa desteklemiş (kutsal) ruhda bulmuş ve günümüz teknolojisinde yardımıyla kesin bir bilgiyle kavramada anahtar bir rol üstelmiştir. hirstiyan bir rahip olan dr. usio tarafından h.z isanın hastaları nasıl iyileştirdiğini onlara nasıl şifa verdiğini araştıtrken yeniden ortaya çıkarılmıştır ( geşmişin büyük uygarlıklarıda bu enerji iliminden haberdar olmuş ve onu bir çok alanda kulanmışlardır.

bu enerji ruh= düşünde düzetinde çalışmaktadır ; ve ilahi kaynaklı bir bilgi bir /ilimdir/

e-nerji insiyite olmuş her insan çok iyi bilirki (bunu bilim ançak yeni yeni bilmektedir) bütün bu kainat bu tek orjinli enerjiyi içerir ve ondan oluşmuştur ;- enerjidir. ve sezgisel olarak (kesinliğe bağlayamadan bilirki kainatı oluşturan onu var eden enerjinin kaynağı çıkış noktası < sevgidir >(sebebsizlik) (yalnız dediğimiz gibi o sevginin ihityaçsız olduğunu ilk olduğunu bilmez enerjiyle alakadar olduğu için kaynağın SEVGİ olduğunu enerjiden sezer bilir. ' sevgi enerjinin kayanağı sahibidir'

kainatı oluşturan enerjinin farklı titreşimlere sahib binlerce sistemi vardır reiki, sakhem, vb

ama kaynak aynıdır.

2132323213 = reiki 9888723429= sak-hem

insanlar düşünceyle ( sizde bunu yapabilirsiniz) japonların reiki arapların sak-hem dediği evrensel yaşam enerjisi olarak bilinen ama özde sevginin olan sevgi enerjisini kulanabiliryönlendirebilir ve başka enerjilere (enerji sistemleriner çevriebilirsiniz) ama insan bu enerjiyi asla yine enerji olan MADDEye madde boyutuna çeviremez çünkü onu maddeye çevireçek bilgi insan düşüncesinde yeterli düzeyde değildir ve + o yeterli ihtiyaçı (sevgiyi) karşılayamaz.

< enerji düşünsel ruh boyutunda çalışır ve hastalığın düşünsel boyuta nedeni bularak < İMKANSIZ YOK SEBEB YOK >=(enerjinin sevgiden kaynaklı sınırsız zihini vardır) diyerek yok eder.

enerji hiç bir zümerinin yada dinin tekelinde değildir evrenseldir kaynağı yoktan yaratan sevgidir ve ihtiyaçsız olan sevgindir.

/ biz enerji ruh boyutundan ihityaçsız=>sevginin Ruhu = düşüncesi (kelimelere arasında enerjisel bağlantı kurarak) sayesinde kulanmaktayız h.z isanın ruhul kudüsle ( sevginin ruhu )yla desteklenmiş olması onun enerji üst düzeyde kulanmasında önemeli bir etkendi.

sonuç olarak/

biz bizide düşüncemize değin sarıp sarmalayan ondan olutuğumuz bu evrensel enerjiyi
kaynağının yaratanının sevginin ruhu =düşüncesi /içimize ruhunu üflemsi/ sayesinde kulanmakta ve yönlendire bilmekteyiz
sonuç alarak kainat enerjiden oluşmuştur enerjidir ve enerjinin kaynağı düşünsel ve bilim /deneysel/ olarak SEVGİDİR.
O RAHMET =(ENERJİ) SAHİBİDİR!

DEĞERLENDİRME

1. madde = kainat= maddenin birliği vardır
2.var olmak için bir şeylere ihtiyaçı vardır ; ihtiyaçlıdır.
(zaten (dilmantığını aklını kulan) VAR <---> OLUNUR.) olunurluğunu--> (ihtiyaçını ister)
3. ihtiyaçlı bir şey (en nihayet için = İHTİYAÇ) ilk VAR olamaz öncesi yani ihtiyaçı vardır = ihtiyaç vardı.
4.ve ama kainat biz ihtiyaçlı olarak varız/ ve ihtiyaçlı bir şey =ihtiyaç varolamaz yaratamaz/ biz varsak ilk olarak var olan bir ihtiyaçsızlık =---> ihtiyaçsız kesin olarak (var) vardır.
5.ihtiyaçsız olan düşünsel olarak <çıkış noktası; kaynak> onun dışında var olan her şeyin var olmaları için ihtiyaçıdır;onlar için= ihtiyaçtır.
6.ihtiyaçsız olan sevgidir ---> sevgi ---> sevginin varlığı-->ihtiyaçsız olarak vardır!
sevgi = (ihtiyaç) hayır sevginin kendisi= (ihtiyaçsız) yaratı. haydi gelinde lanetleşelim!
< ihtiyaçsız öne sürebileceğiniz herşeye ihtiyaçsızdır>
ve varlığı ihtiyaçsız olan ihtiyaçsız olarak vardır!
7.tanrı neden ihtiyaçsızdır çünkü yaratanın ilkin ihtiyaçsız olması bilgisel bir kesinliktir yoksa o yaratan= (ilk var eden) değildir tanrı olamaz!
8.kainat var olan maddenin bütünlüğüdür ve var olamak için bir şeylere ihtiyaçı vardır = ihtiyaç vardır/ ve madde = enerjidir (bu bilimsel bir kesinliktir) ve enerjide ihtiyaçlıdır bu ilke sistem dizgisinde varılan son ihtiyaç eylemdir ve eylem=--->(=sevmek) ihtiyaçsızdır.
ve ihtiyaçsız olan eylemin sahibi ihtiyaçsız sevgidir.
9.ve sevgi sebebsiz ihtiyaçsız(=sevmek)= eylem=güç =(enerji) sahibidir.
10. bu söylediklerimin hepsi teorik ve pratik olarak denenip sınanabilir olgunun ve düşüncenin kesin çıkaramları bilgisidir


İçerik olarak son derece

Agnia -- 07.11.2008 - 09:27

İçerik olarak son derece makul geliyor ve fakat ihtiyaçsız sevgi kolayca yapılabilir bişey değil şu an çünkü bir de "korku" fazı var. Korku öylesine bir güç ki, sizden akacak olan (pekala potansiyeli bol bol var olan) sevginin yolunu geçeceği aralıkları bir dolgu maddesi gibi tıkar.
Fakat buna rağmen yazının sahibine katılmamak mümkün değil, zor ya da değil mecburen bunu başaracağız, çünkü içimizdeki arzu bu yönde.
Korkunun temelinde ne var?

http://sibelatasoy.com


KORKUNUN TEMELİNDE

Neo -- 07.11.2008 - 09:35

KORKUNUN TEMELİNDE SEVGİYİ KAYPETME ENDİŞESİ VAR


Sevgi ise zaten kişinin

Agnia -- 07.11.2008 - 09:53

Sevgi ise zaten kişinin yapı taşı, yani kişinin sevgiyi kaybetme korkusu aslında kendini kaybetme korkusu olabilir... Kendimizi kaybetmekten korkuyoruz, biliyorum, denedim.

http://sibelatasoy.com


Yeni Sonsuz Us
Sayfalar: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 -