Yeni Sonsuz Us
Sayfalar: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 -

DİLDAR OLUR(satranç ve şiir)

delete

1.Sanma şahım/herkesi sen/sadıkane/yar olur
2.Herkesi sen/dost mu sandın/belki ol/ağyar olur
3.Sadıkane/belki ol/alemde/serdar olur
4.Yar olur/ağyar olur/serdar olur/dildar olur.

Bu şiirdeki dizeleri sırayla okuyun daha sonra sadece bölünen yerlerden alt alta gelen yerleri aşağıya doğru okuyun bakalım ne çıkacak :)


Yavuz Sultan Selim Han bu beyiti Şah İsmail'e yazmıştır. Hikayesi şöyledir:
Yavuz şiire, edebiyata ve satranç oynamaya meraklı biridir. Aynı şekilde Şah İsmail'de de bu özellikler vardır. Sarayında ünlü şairleri barındırır ve çok iyi satranç oynar. Bunu bilen Yavuz Şahın şahın bu özelliğinden yararlanmak ister. Tebdili kıyafetle (gezgin bir abdal kılığında) şahın ülkesine gider. Hanlarda , Kervansaraylarda satranç oynayarak önüne geleni yener. Haber şaha ulaşır. Şah der ki çağırın birde benimle oynasın. Yavuz Şah'ı da yener. Şah sinirlenir ve Yavuz'a der ki: " Sen edep nedir bilmez misin? Hiç şahlar mat edilir mi?" Elinin tersiyle Yavuz'a bir tokat atar. Şahın kızdığını anlayan Yavuz onu yücelten şiirler okumaya başlar. İşte şahın huzurundan ayrılırkende bu şiiri okur. Ancak Şah İsmail hala onun Yavuz Sultan Selim oldu?unu anlamamıştır.
Yavuz yediği tokatın acısını unutmaz. Birkaç sene sonra Çaldıran'da Şah İsmail'i yener ve ona bir mektup gönderir. Mektupta o günkü tokadın acısını aldığını söyler ve ilave eder: " Atacaksan tokadı böyle atacaksın. "
Not:Alıntıdır


Ne garip

oik0s -- 23.09.2008 - 22:38

Tamamen hayali olan bu hikayedeki aktörler, tarihin akışını sonsuza değiştirmişlerdir.

Şah İsmail bir Türktür, ya Erdebil'li ya da Diyarbekir'lidir. Aslında alevi-şaman türk unsurların lideridir. Anadoludan kaçan alevileri himayesine almış onları iran'da ikame ettirmiştir. Safevi hükümdarlarının ilki olması bir tesadüf değil, anadoludan osmanlı zülmundan kaçışın bir sembolüdür. Yavuz sultan döneminde anadolu alevileri osmanlının dayatmaları sonucu bir çok defa ayaklanmıştır. Bu ayaklanmalar bir sonuç vermese de en önemli sonucu şah İsmail'in bu kaçan Türklerin desteğiyle kurduğu safevi İran imparatorluğudur. Bir milyondan fazla kişinin İrana gittiği söylenir.

Tamamı alevi olan Anadolu halkları, sultan Selim'in halifeliği almayı istemesine bir anlam veremez. Ayaklanırlar ve askere alınmayı reddederler. Sultan selim ve ordusu asparagas hikayelerle bu ayaklanmayı basite indirger.(kızılbaş- Hz. Ali'nin iki oğlu hasan ve hüseyin'in şehit edildiği gün başlarına taktığı kızıl renkli serpuşa ithaftır.)
Selim, alevileri itham ederek küçük düşürmeyi planlamaktadır. fakat planlamadığı seyh İsmaildir. Şeyh erdebilden tebrize yürür ve tüm İranı ele geçirir.


Hatta daha ileri giderek, peygamberin devesinin bir ayağını irana getirerek yeni haç noktası olarak orayı gösterir.


Çaldıran savaşı sadace diyarbakır ve musul'u kuşatan iran askeriyle yapılır. İran askerleri zaiyat alır almasına ama bu o kadar önemli değildir. Kuşatmalar kaldırılır.
Her ne kadar savaş için osmanlı zaferi dense de aslında gerçeği yansıtmaz zira osmanlının bu savaş ile elde ettiği pek bir şey yoktur. Ne iran ele geçirilmiş ne de fazladan toprak sahibi olunmuştur. En önemli siyasi faktör kürt güçlerin palazlanmasıdır.
Ve elbet Anadolu şaman alevileri kaybetmiştir.


Bu zenginliğin yitirilmiş olması ne üzücü.

LEYLA -- 24.09.2008 - 05:04

"Ve elbet Anadolu şaman alevileri kaybetmiştir."

Bu güzelim zenginlik yitirilmemiş osla idi; Anadolu nasıl bir devinim yaşardı, hangi aşamalardan geçerdi ve şu an ne\hangi durumda olurdu?


osmanlıya yakışır

röyal aliyev -- 28.10.2010 - 15:54

osmanlıya yakışır


Fatih Paradoksu

Sunny -- 01.11.2010 - 19:07

Ne kadar ince bir zeka...Osmanlı padişahlarının en küçüğünde bile rastlamak mümkün.

Fatih Sultan Mehmet, Varna Savaşı'ndan önce Sadrazam Çandarlı Halil Paşa'nın tahta davetini reddeden babasına:

-"Eğer padişah sen isen ordunun başına geç, eğer padişah ben isem emrediyorum ordunun başına geç"

sözü ile, henüz çocuk yaşta iken, düşündürücü ve zeka dolu bir paradoks sunmuştur.
(harbi forum)


paradoks mu? paradoks nerde

Misafir -- 02.11.2010 - 07:24

paradoks mu? paradoks nerde burda?

Sonsuz Us yorumlar yükleniyor...


Yeni Sonsuz Us
Sayfalar: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 -