Yeni Sonsuz Us
Sayfalar: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 -

Eşzamanlılık

delete


İki ayrı olayın birbirleriyle bağlantılı bir biçimde aynı anda gerçekleşmesine Eşzamanlılık adı verilir.

Örneğin;bir arkadaşımızı düşündüğümüz anda telefon etmesi, kitap okurken “bomba” kelimesini gördüğümüzde,etrafımızda ya da tv ‘de vb...) patlama sesi duymamız, Tesla bobini üzerinde düşünürken bir yandan da açık olan radyoda Tesla grubunun müziğini işitmek gibi...

Bu konu, üzerinde psikolojiden,fiziğe kadar birçok alanda bilimsel yorum yapılmasına karşın, yine bilimsel verilerimizin yetersizliğinden dolayı, tam açıklık kazanmamış,ışık hızı sınırından dolayı da daha ileri götürülememiştir.

Olayın fiziksel temellerini, Quantum fiziğindeki tanecikler arası ilişkiyi irdeleyerek Bütünsellik kavramı içinde bulabiliriz. Örneğin bir elektron ile anti-elektron olan Pozitron arasında simetrik bir ilişki vardır. Elektronun yükü eksi iken antisi artı yüklüdür Elektronun zaman akış yönü bizimkinin aynısı iken, antisi tam tersidir. Elektron, kendi ekseni etrafında sağa dönerken , antisi sola dönme hareketini yapar. İşin ilginç yönü, aralarındaki mesafeye bağlı olmaksızın birindeki etki, aynı anda diğerinde de açığa çıkmaktadır. Diyelim ki ; parçacığın birisi üç milyar ışık yılı uzaklığa götürüldüğünde, birindeki değişme aynı anda diğerini etkileyerek değişimine neden olacaktır. Halbuki rölativite teoremine göre bu imkânsızdır. Çünkü aralarındaki iletişim en hızlı bir biçimde ışık hızıyla olsa dahi, birindeki değişimin diğerinde üç milyar yıl sonra açığa çıkması beklenecektir.(Işık hızı sınırından dolayı...) Ama bu gerçekleştiğine göre, çelişkinin ortadan kalkması ancak aralarındaki haberleşmenin (fotonsal etkileşimin) daha üst boyutlarda ,ışık hızından yüksek hızlara sahip parçacıklar tarafından oluşturulması ile sağlanacaktır. Fakat bu kavram somut bir anlamdan çok, soyut anlam taşımakta ve olayı biraz daha karmaşık hale getirmektedir.

Farklı bir açıdan,aynı andaki etkileşimi açıklamaya çalışırsak;dümdüz bir çölde,bir arabanın hareketini göz önüne alırsak,bir kamerayı arabanın gelişi doğrultusundaki bir açıya,diğer kamerayı da gidişi yönündeki farklı bir açıya yerleştirip hareketi kayda alalım. Aynı anda seyredildiği taktirde, farklı iki araba görülecektir. Ve arabadaki ufak bir değişim, aynı anda diğerindeki değişimi getirecektir. Halbuki iki ayrı araba değil,tek bir araba söz konusu... Yani cevap: Bütünsellik. Dolayısıyla, iki tanecik arasındaki eşzamanlılığın nedeni, ikisinin de aynı(tek) parçacık olmasıdır. Bu kavram, hem aralarındaki mesafe ne kadar uzak olursa olsun ışık hızı sorununu ortadan kaldırarak iletişimi açıklamakta, hem de mikroskobik düzeyden makroskobik düzeye kadar her şeyin birbiriyle Bütünsellik içinde bağlantılı olduğunu göstermektedir. Yani, tek tek parçacıkların davranışı,bir topluluk (bütün) olarak parçacıkların davranışlarını belirler ve etkiler. Bunun sonucu olarak da bir elektrondaki değişim, aslında tüm evrendeki değişimi meydana getirmektedir. Başka bir deyişle, elimi hareket ettirdiğim zaman, tüm evreni (tüm boyutlarıyla) hareket ettirmiş olmaktayım. Dolayısıyla da bir birim evreni değiştirme gücüne sahiptir. Bu şu soruyu da getirir, ” ben mi evreni hareket ettiriyorum yoksa evren mi beni harekete zorluyor? ” ya da “ben düşündüğüm için mi arkadaşım beni arıyor, yoksa arkadaşım beni arayacağı için mi ben onu düşünüyorum?” Gerçekte bu soru anlamsızdır. Çünkü iki ayrı şey olmadığı için,birinin etkisi,diğerinin tepkisinin aynısıdır. Bu aynılık, bütünsellikte geçmiş ve gelecek zamandaki durumları da içinde barındırır. Bu duruma da Boyutsal Eşzamanlılık diyebiliriz.

Atasözünde dendiği gibi; “dedesi erik çalmış,torununun dişi kamaşmış.”

Bu konuda Hz İsa (as)’ ın havarilerinden birine dönerek:
"Burada ayağının bağını bağladığında, gökyüzünün krallığını da bağlamaktasın,burada ayağının bağını açtığında ise gökyüzünün krallığını da açmaktasın" sözlerini de örnek gösterebiliriz.

Kenan Keskin
http://sufizmveinsan.com/fizik/eszamanlilik.html


İlginç durumlar

Agnia -- 18.08.2008 - 09:48

Eşzamanlılığı her zaman günlük hayatımızda yaşamışızdır; ancak sanırım 1999 dan itibaren bunun ne denli sık olduğunu fark etmeye başladık. Hele son iki yıldır olgular bizi hayrete düşürecek denli olağanüstü.
Düşünceler, zaman, aramalar vs gibi sürekli rastlananlar yanında bu hafta iki kez beni gerçekten şaşırtan eşzamanlılıklar yaşadım:

İlkinde; üç kişiydik, arkadaşım H ile birlikte üçüncü arkadaşımızın istencinin hareketini aynı anda gördük! Biz bunu istenç olarak yorumladık (üçümüz de şamanik felsefeyle uğraştığımızdan) fakat bu başka yerlerde ve düşünlerde belki farklı isimler alıyordur. Mesele şuydu; üçüncü arkadaşımız, H ile aramda duran kanape yastığını, normalde olmayacak şimşek gibi bir hızla aldı, ve sonra karşımıza yere koyup üstüne oturdu. Normal gözlerimiz ancak onun oturduğu anı seçti, aradaki işlemin standart zamanla ve hareket sistemiyle açıklanması imkansızdı! Olayı önce H dillendirdi; "burda bişey oldu!" dedi kafası karışık halde ve ben de onu tastik ettim, evet oldu! İkimiz aynı anda olan o tuhaf şeyi yakalamıştık.

İkincisi tam iki gün sonra gece, ay tutulmasını izlerken oldu: arkadaşım T ile ay'a bakıyorduk ve o dedi ki; şimdi uçan bir halımız olsa ve onunla aya doğru gitsek. Bunu söylediği anda uçan halı balkon korkuluğu yanında belirdi ve ben tereddüt etmeden ona atladım ve ikimiz havada kayarak yükseldik. Sonra bunun hayal olduğunu anladım fakat o derece gerçekti ki, kanım damarlarımda dondu. Ya gerçekten halıya atlasaydım diye düşündüm. Ve ölüm korkusunun bizi ne denli hapsettiğine ayarak kahroldum.
Ona karşıdaki tepenin üstünde ara ara bir ışık/yıldız kayması gören arkadaşlarım olduğunu söylüyordum ki, T, aniden ışığı gördüğünü haykırdı! Bu eşzamanlılık akla mantığa aykırı görünüyordu.
Aynı zamanda olan bu iki tuhaf şey, T ile o an ay tutulması altında tam bir özdeşlik içinde olduğumuzu düşündürüyor bana. Onun aklından geçen bana gerçek oldu, benim aklımdan geçen ise ona!


Kendimize bi kendimiz inşa

Agnia -- 18.09.2008 - 08:52

Kendimize bi kendimiz inşa etmek için ne kadar uğraşmış/uğraşıyor olduğumuzu hayretle farkediyorum. Kaybolmamak adına ne kadar çok şeye halat ve kement atmışız/atıyoruz. İster olumlayarak isterse olumsuzlayarak kendimize nirengi noktası belirlemiş oluyoruz. Ve sonra ne yapıyoruz?
Yan gelip yatıyoruz artık tabi, nasıl olsa teknemizi her yönden bi şeylere bağlamış durumdayız, sabitlendik, sürüklenme tehlikemiz yok! Oh ne rahat hayat...
Ta ki bir doğal felaket olup bütün halatlarımızı koparıp, teknemizi ters yüz edene kadar, güvenlik(!) içinde, aynı noktada duruyoruz. (Bu aslında ölümü beklemek değil midir)

Bir tekne olduğumuz kabulünden yola çıkılınca yaptığımız da mantıklı(!) geliyor aslında.
Dinlerin yapmaya çalıştığı şey, sıkı sıkı sabitlenmiş teknelere biraz olsun yüzmek, şöyle rüzgarla seyretmek için güvenli bir alan tahsis etmek gibi görünüyor bana. Karaya bağlı durup kalmaktansa güvenli geniş bir körfezde seyir edebilmek. Böylece gemiler "hareket nedir" öğrenecekti!
Ve bunu öğrenen teknelerden bir kaçı, körfez dışında neler olduğunu merak edecekti?! Ki ettiler... Kuantum fiziğine böyle ulaştık. Bize enginlik gibi gelen kuant dünyası da belki yalnızca bir iç deniz?! Kim bilebilir ki!
Korkumuz ve onu yenme içgüdümüz (bunlar ikiz kardeştirler)bize daha bir çok oyun evrenleri kurduracak. Bizden yukarıları, bizi kapsayanı görmek mümkün olmuyor ama insan pekala aşağıları seyretme lüksüne sahip.


Hepimiz kaybolmamak için bi

Agnia -- 18.09.2008 - 11:37

Hepimiz kaybolmamak için bi yerlere kement atıyoruz. Örneğin Einstein "Tanrı zar atmaz!" diye kement atmamış olsaydı acaba bugün nerelerde olacaktık?
Daha da doğrusu "nerelerde" nin bi anlamı kalmış olacak mıydı?


Yeni Sonsuz Us
Sayfalar: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 -