En küçük zengin tek sayı, Python programlama

Eğer bir sayının kendisi hariç tam bölenleri toplamı sayıdan büyükse o sayıya zengin sayı diyoruz. Örneğin 12 nin bölenleri 1,2,3,4,6 nın toplamı 16>12 olduğu için zengin sayıdır. En küçük tek zengin sayı nedir?

Basit bir programla bunu bulabiliriz,

def bolenler(n):
  return sum([i for i in range(1,n//2+1) if n%i==0])

sayi = 1
while sayi>bolenler(sayi):
  sayi+=2
print(sayi)

Bir cevap yazın