Sonsuz Us

Çocuklar ve Olasılık

Bir adamın iki çocuğu varmış. Birisi kız olduğuna göre diğerinin erkek olma olasılığı nedir?