8x8x8 Satranç Kübüne Vezir

Bir yorum :

 1. Yunus Emre Aydın dedi ki:

  #include
  #include
  #include
  #include
  #include
  #include
  #include
  #include
  #include
  using namespace std;

  #define PRINT(vec) for(int i = 0; i < vec.size(); i++) cout << vec[i] << endl;

  int board[8][8][8] = {0}, moves = 0;

  template
  string toString(T arg)
  {
  stringstream ss;
  ss << arg;
  return ss.str();
  }

  void Clear()
  {
  for(int x = 0; x < 8; x++)
  {
  for(int y = 0; y < 8; y++)
  {
  for(int z = 0; z < 8; z++)
  board[x][y][z] = 0;
  }
  }
  moves = 0;
  }

  void ClearScreen() {
  COORD topLeft = { 0, 0 };
  HANDLE console = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
  CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO screen;
  DWORD written;

  GetConsoleScreenBufferInfo(console, &screen);
  FillConsoleOutputCharacterA(
  console, ' ', screen.dwSize.X * screen.dwSize.Y, topLeft, &written
  );
  FillConsoleOutputAttribute(
  console, FOREGROUND_GREEN | FOREGROUND_RED | FOREGROUND_BLUE,
  screen.dwSize.X * screen.dwSize.Y, topLeft, &written
  );
  SetConsoleCursorPosition(console, topLeft);
  }

  void print()
  {
  SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), 15);
  for(int x = 0; x < 8; x++)
  {
  for(int y = 0; y < 8; y++)
  {
  for(int z = 0; z < 8; z++)
  {
  if(board[x][y][z] == 2)
  SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), 12);
  if(board[x][y][z] == 1)
  SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), 11);
  printf("%d", board[x][y][z]);
  SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), 15);
  printf(" ");
  }
  printf("\n");

  }
  printf("\n");
  }
  }

  void write_to_file(string additional)
  {
  ofstream yaz("maksimum.txt");
  for(int x = 0; x < 8; x++)
  {
  for(int y = 0; y < 8; y++)
  {
  for(int z = 0; z < 8; z++)
  {
  yaz << board[x][y][z];
  }
  yaz << endl;

  }
  yaz << endl;
  }
  yaz << endl << additional;
  }

  bool Place(int X, int Y, int Z)
  {
  swap(Y, X);
  if(board[Z][X][Y] == 1 || board[Z][X][Y] == 2) return false;
  board[Z][X][Y] = 2;
  for(int x = 0; x < 8; x++)
  {
  if(x != Z && board[x][X][Y] != 2) board[x][X][Y] = 1;
  if(x != X && board[Z][x][Y] != 2) board[Z][x][Y] = 1;
  if(x != Y && board[Z][X][x] != 2) board[Z][X][x] = 1;
  }
  for(int i = X, j = Y; i < 8 && j = 0 && j < 8; i–, j++)
  if(i != X && j != Y && board[Z][i][j] != 2) board[Z][i][j] = 1;
  for(int i = X, j = Y; i = 0; i++, j–)
  if(i != X && j != Y && board[Z][i][j] != 2) board[Z][i][j] = 1;
  for(int i = X, j = Y; i >= 0 && j >= 0; i–, j–)
  if(i != X && j != Y && board[Z][i][j] != 2) board[Z][i][j] = 1;

  for(int i = X, j = Y, k = Z; i < 8 && j < 8 && k = 0 && j >= 0 && k < 8; i–, j–, k++)
  if(i != X && j != Y && k != Z && board[k][i][j] != 2) board[k][i][j] = 1;
  for(int i = X, j = Y, k = Z; i = 0 && k = 0 && j < 8 && k < 8; i–, j++, k++)
  if(i != X && j != Y && k != Z && board[k][i][j] != 2) board[k][i][j] = 1;

  for(int i = X, j = Y, k = Z; i < 8 && j = 0; i++, j++, k–)
  if(i != X && j != Y && k != Z && board[k][i][j] != 2) board[k][i][j] = 1;
  for(int i = X, j = Y, k = Z; i >= 0 && j >= 0 && k >= 0; i–, j–, k–)
  if(i != X && j != Y && k != Z && board[k][i][j] != 2) board[k][i][j] = 1;
  for(int i = X, j = Y, k = Z; i = 0 && k >= 0; i++, j–, k–)
  if(i != X && j != Y && k != Z && board[k][i][j] != 2) board[k][i][j] = 1;
  for(int i = X, j = Y, k = Z; i >= 0 && j = 0; i–, j++, k–)
  if(i != X && j != Y && k != Z && board[k][i][j] != 2) board[k][i][j] = 1;

  for(int x = X, k = Z; x < 8 && k < 8; x++, k++)
  if(x != X && board[k][x][Y] != 2) board[k][x][Y] = 1;
  for(int x = Y, k = Z; x < 8 && k = 0 && k = 0 && k < 8; x–, k++)
  if(x != Y && board[k][X][x] != 2) board[k][X][x] = 1;

  for(int x = X, k = Z; x = 0; x++, k–)
  if(x != X && board[k][x][Y] != 2) board[k][x][Y] = 1;
  for(int x = Y, k = Z; x = 0; x++, k–)
  if(x != Y && board[k][X][x] != 2) board[k][X][x] = 1;

  for(int x = X, k = Z; x >= 0 && k >= 0; x–, k–)
  if(x != X && board[k][x][Y] != 2) board[k][x][Y] = 1;
  for(int x = Y, k = Z; x >= 0 && k >= 0; x–, k–)
  if(x != Y && board[k][X][x] != 2) board[k][X][x] = 1;
  moves ++;
  return true;
  }

  vector randomVec()
  {
  vector d = {0,1,2,3};
  vector d2;
  do
  {
  int r = rand()%d.size();
  d2.push_back(d[r]);d.erase(d.begin() + r);
  }while(d.size() > 0);
  return d2;
  }

  bool Tara(int Z)
  {
  for(int i = 0; i < 8; i++)
  {
  for(int j = 0; j < 8; j++)
  {
  if(board[i][j][Z] == 0) return true;
  }
  }
  return false;
  }

  int automatic()
  {
  Clear();
  Place(0, 0, 0);
  bool br = false;
  vector nums = {0,1,2,3,4,5,6,7};
  vector zCoords;

  for(int i = 0; i < 4; i++)
  {
  int r = rand()%nums.size();
  zCoords.push_back(nums.at(r)); nums.erase(nums.begin() + r);
  }
  for(int z : zCoords)
  {
  for(auto k : randomVec())
  {
  if(k == 0)if(Place(0, 0, z)) {z = 0; break;}
  if(k == 1)if(Place(0, 7, z)) {z = 0; break;}
  if(k == 2)if(Place(7, 7, z)) {z = 0; break;}
  if(k == 3)if(Place(7, 0, z)) {z = 0; break;}
  }
  }
  for(int z = 0; z < 8; z++)
  {
  br = false;
  for(int i = 0; i < 8; i++)
  {
  for(auto k : randomVec())
  {
  if(k == 0)if(Place(0,i,z)) {z = 0;break; br = true;}
  if(k == 1)if(Place(i,0,z)) {z = 0;break; br = true;}
  if(k == 2)if(Place(7,i,z)) {z = 0;break; br = true;}
  if(k == 3)if(Place(i,7,z)) {z = 0;break; br = true;}
  }
  if(br)break;
  }
  }
  vector coords_x, coords_y;
  vector avalibleZ = {0,1,2,3,4,5,6,7};
  int randomZ = 0;
  do
  {
  randomZ = 0;
  coords_x.clear();
  coords_y.clear();
  int index_ = rand()%avalibleZ.size();
  randomZ = avalibleZ.at(index_);
  avalibleZ.erase(avalibleZ.begin() + index_);

  for(int i = 0; i < 8; i++)
  {
  for(int j = 0; j < 8; j++)
  {
  if(board[randomZ][j][i] == 0)
  {
  coords_x.push_back(i);
  coords_y.push_back(j);
  }
  }
  }

  int first_size = coords_x.size();
  for(int k = 0; k < first_size; k++)
  {
  int index = rand()%coords_x.size();
  int gX = coords_x.at(index);
  int gY = coords_y.at(index);
  Place(gX, gY, randomZ);
  coords_x.erase(coords_x.begin() + index);
  coords_y.erase(coords_y.begin() + index);
  }
  }while(!avalibleZ.empty());

  return moves;
  }

  int main()
  {
  srand(time(NULL));
  Clear();
  string command;
  while(true)
  {
  ClearScreen();
  print();
  getline(cin, command);
  string word;
  vector words;
  istringstream iss(command);
  while(iss >> word) words.push_back(word);
  words.push_back(word);
  for(int i = 0; i 1) maxK = atoi(words[1].c_str());

  int max = 0;
  for(int k = 0; k max) max = moves;
  if(words.size() > 2 && words[2] == “write”)write_to_file(toString(max));
  }
  cout << "Maksimum: " << max << endl << endl;
  system("pause");
  }
  else if(words[0] == "help")
  {
  cout << "Vezir Command: Vezir x(a-h) y(1-8) z(0-7)" << endl << "clear Command: clears the entire board" << endl << endl;
  system("pause");
  }
  }
  return 0;
  }
  /* Auto 1000 yazarsanız 1000 kere dener ve maksimim değeri size gösterir.*/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Abonelik için e-posta yazmalısınız. Yorumda html etiketleri kullanabilirsiniz.

Gönderen: sonsuz -->

Kategori: Bilişim, Zeka Soruları - Etiketler: , ,